På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vision Era-Net 2005 - 2009

Innovaatiotoiminta on yhä tärkeämpi Euroopan talouskasvun moottori, mikä korostaa Euroopan laajuisen innovaatiopolitiikan tutkimuksen ja suunnittelun merkitystä. Vision Era-Net oli eurooppalainen kansallisten innovaatiopolitiikan toimijoiden yhteistyöverkosto, jolla pyrittiin parantamaan innovaatiopolitiikan suunnittelun laatua ja tehokkuutta sekä hankkeeseen osallistuneiden maiden yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoima hanke käynnistyi 2005 ja päättyi vuonna 2009.

 

Vision Era-Net yhdisti innovaatiopolitiikan toimijoita

Vision Era-Net -hankkeen verkostoon kuului kaksitoista partneria kymmenestä maasta. Kahden miljoonan euron kokonaisbudjetti rahoitettiin Euroopan unionin kuudennen puiteohjelman Era-Net–rahoituksella, jonka tavoite oli edistää Euroopan tutkimusalueen (European Research Area, ERA) rakentumista.

 

Kymmenen maan konsortio arvioi kansallisten innovaatiojärjestelmien kehityspolkuja ja innovaatiopolitiikan tutkimuksen tilaa. Se määritteli yhteisen vision ja strategian, jolla yhteistyötä toteutettiin, rahoitettiin ja hallinnoitiin. Strategia ohjasi tutkimuksen tulosten hyödyntämistä. Vision Era-Net –yhteistyö onnistui verkottamaan kansallisia innovaatiopolitiikan toimijoita ja synnyttämään konkreettista jäsenmaiden välistä yhteistyötä.

 

Hankkeen tuloksina luotiin toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla voi määritellä ja hallinnoida yhteiseurooppalaisia tutkimusohjelmia. Näiden avulla voi tunnistaa yhteisiä tutkimusaiheita ja evaluoida projekteja sekä sopia yhteisistä pelisäännöistä ja rahoitusperiaatteista. Yhteisten toimintatapojen laatiminen nosti esiin eurooppalaisen tutkimustoiminnan voimakkaasti kansallisen luonteen. Yhteiseurooppalaisten tutkimusohjelmien toteuttamisen tiellä havaittiin olevan useita esteitä:

  • tietotarpeet olivat useimmiten kansallisia
  • pääosa rahoituksesta oli kansallista
  • tutkimus- ja tutkimusinfrastruktuuri olivat kansallisesti hajanaisia
  • kansalliset strategiat hallitsevat politiikan suunnittelua.

Vision Era-Netissä syntyi runsaasti käytännön ymmärrystä siitä, miten yhteiseurooppalaisia ohjelmia tulisi toteuttaa. Tätä tietämystä voidaan hyödyntää, kun eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA) kehitetään eteenpäin.

 

Konsortio testasi kehitettyjä toimintatapoja yhteisrahoitteisten tutkimushakujen avulla. Vuosina 2007 - 2008 järjestettiin kaksi tutkimushakua, jotka keskittyivät Euroopan innovaatiopolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin:

  • yhteistyöhön perustuva ja avoin innovaatio sekä kansallisen innovaatiopolitiikan tulevaisuuden haasteet kehittyvällä Euroopan tutkimusalueella 
  • hallintorakenteet kansallisessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa: Vision Era-Net -jäsenmaiden lähestymistapojen vertailu ja arviointi.

Vísion Era-Net -hankkeen tutkimusraportit aiheittain:

Governance Structures in National Research and Innovation Policy

 

Major Challenges for the Governance of National Research and Innovation Policies in Small European Countries (pdf) (1.7 MB)

 

Open Innovation and Globalisation: Theory, Evidence and Implications

 

Open Innovation and Globalisation (pdf) (2.2 MB)

 

Open Innovation Policy Assessment Framework

 

Policies for Open Innovation - Theory, Framework and Cases (pdf) (1.9 MB)

 

Sectoral Modes of Open Innovation and Policy Implications

 

The Role of Innovation Policy in Fostering Open Innovation Activities Among Companies (pdf) (321.6 KB)

Developing A Research Framework for Sectoral Models of Open Innovation (pdf) (172.3 KB)

Open Innovation and Nanotechnology (pdf) (361.6 KB)

 


Sivua viimeksi päivitetty: 25.3.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Kuitunen, Tero