På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysten kansainvälistyminen ja Intia

Intian merkitys Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisen kohdemarkkinana on kasvanut. Tästä syystä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on edistää Suomessa toimivien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä Intiaan, turvata suomalaisen yritystoiminnan edellytykset ja markkinoillepääsy sekä parantaa yritysten kilpailukykyä Intian markkinoilla.

TEM edistää kaupallis-taloudellista yhteistyötä ja viranomaissuhteita Intian tärkeisiin ministeriöihin järjestämällä ministeritapaamisia ja -vierailuja puolin ja toisin, virallisia työryhmäkokouksia sekä yritysvaltuuskuntavierailuja Intiaan. Tutkimus-, teknologia- ja innovaatiotoiminnan ohella  keskeisiä aloja ovat energia-ala, erityisesti uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristöliiketoiminta, koulutus ja oppiminen sekä vesi- ja jätehuoltosektorit.

Suomen ja Intian väliset viralliset yhteistyösopimukset ja viranomaissuhteet ovat tärkeitä eri alojen yhteistyölle. TEM:n elinkeino- ja innovaatio-osasto koordinoi Suomen ja Intian välistä tiede- ja teknologiasopimusta ja sen alaisuudessa toimivaa tiede- ja teknologiatyöryhmää. Ministeritapaamisten lisäksi viranomaistasolla tärkeä on Suomen ja Intian välinen yhteiskomissio, jonka alaisuudessa toimii kaksi TEM:n vetämää työryhmää,  innovaatioalan työryhmä ja ympäristöliiketoiminnan alan työryhmä. Tavoitteena on kehittää Team Finland - Intia-verkoston yhteistyönä elinkeinoelämän Intian-yhteyksiä tukevia hankkeita ja tapahtumia.

 

TEM-hallinnonalan toimijat aktiivisia

TEM-hallinnonalaan kuuluva Finpro ja sen vientikeskukset auttavat suomalaisia elinkeinoelämän toimijoita luomaan kontakteja ja verkostoja Intiassa. Se toteuttaa myös Intian markkinoita koskevia toimialahankkeita. Invest in Finland markkinoi Suomea intialaisille sijoittajille mahdollisena sijoittautumiskohteena. Finnvera edistää suomalaisten yritysten Intiaan suuntautuvia toimia myöntämällä vientitakuita sekä kansainvälistymislainaa ja ­-takauksia. Tekes edustaa Intiassa suomalaisia innovaatiotoimijoita.


Intia-verkosto

TEM:in vetämä Intia-verkosto toimii asiantuntijaverkostona, joka edistää TEM-hallinnonalan ja keskeisten sidosryhmien Intia-toimijoiden välistä tiedonkulkua, yhteistyötä ja verkostoitumista. Verkoston toimijoiden yhteistyöllä kehitetään hankkeita  ja tapahtumia, joilla parannetaan Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymistä Intiaan.

 

Suomen ja Intian välinen talousyhteistyö ja sekakomission työryhmät

Suomen ja Intian välinen sopimus taloudellisesta yhteistyöstä astui voimaan vuonna 2011. Talousyhteistyösopimusta ja maidemme välistä yhteiskomissiota koordinoi Suomen puolelta ulkoasiainministeriö. Intian kauppaministeri Anand Sharma esitti kevään 2010 Suomen vierailunsa yhteydessä kolmen uuden työryhmän - innovaatio, cleantech ja ammatillinen koulutus - perustamista yhteiskomission alaisuuteen. Näistä innovaatio- ja cleantech -työryhmät on perustettu, ja niiden vetovastuu on Suomen puolella työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osastolla.


Innovaatiotyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin syyskuussa 2011 Delhissä ja toinen syyskuussa 2012 Helsingissä. Seuraavaa kokousta suunnitellaan keväälle 2014.Työryhmän kokousten yhteydessä ja sen sateenvarjon alla järjestetään Suomen elinkeinoelämän Intia-yhteistyötä ja yritysten verkottumista tukevia tapahtumia ja hankkeita.


Cleantech-työryhmä on aloittamassa toimintaansa vuoden 2013 syksyllä. Työryhmän avulla Suomi pyrkii lisäämään cleantech-alan yritysten konkreettista yhteistyötä Intian viranomaisten ja rahoitusorganisaatioiden kanssa ja hyödyntää työryhmää maiden väliseen tiedonvälitykseen ja verkottumiseen. TEM tekee työryhmän puitteissa  tiivistä Team Finland -verkostoyhteistyötä.


Sivua viimeksi päivitetty: 30.10.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hakkarainen, Mari