På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

 Työneuvoston lausunnot


15.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevien asianajajien ja muiden lakimiesten työhön soveltaa työaikalakia (605/1996).

 Lausunto TN 1461-14 (pdf) (87.3 KB)

13.10.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa mahdollisuudesta sopia työehtosopimuksin kesälomakaudesta ja sen aikana annettavista lomapäivistä.

Lausunto TN 1460-14 (pdf) (90.2 KB)

13.10.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X:n kaupungin hyvinvointitoimialan kotihoidossa käytettävää yhden tunnin varallaoloaikaa pitää työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaan sallittuna järjestelynä

Lausunto TN 1459-14 (pdf) (80.2 KB)

24.6.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko 50:een nimeltä mainittuun thaimaalaiseen luonnonmarjanpoimijaan tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1458-14 (pdf) (127 KB)

19.5.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, otetaanko metsuri A:lle vuosien 2012 ja 2013 touko-heinäkuulta kertynyt urakka-ansio huomioon hänen vuosilomapalkkaansa laskettaessa.
Lausunto TN 1457-14 (pdf) (66.2 KB)


14.4.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko Z Oy:hyn kuuluvan sairaala Y:n päivystysjärjestelyihin soveltaa työaikalain (605/1996) 5§:n varallaolosäännöksiä, vai olisiko päivystysaika tai osa siitä katsottava mainitun lain 4 §:n mukaiseksi työajaksi.
Lausunto TN 1456-14 (pdf) (73.9 KB)

3.3.2014 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti vähintään 20 ja onko yhtiö siten yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yritys, johon lakia tulee soveltaa. Lausunto TN 1455-14 (pdf) (106.2 KB)

16.12.2013 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko säännöllinen työaika järjestää ensihoitopalvelussa työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi.Lausunto TN 1454-13 (pdf) (120.8 KB)

16.10.2013 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oyj:n tehtailla teetettyjä hätätöitä pidettävä työaikalain (605/1996) 21 §:n tarkoittamana hätätyönä.Lausunto TN 1453-13 (pdf) (181.5 KB)

10.1.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 3 kohdan soveltamisesta Y Oy:n työsuhteisten asentajien työhön talotehtaan asennustyömailla.Lausunto TN 1452-13 (pdf) (94.7 KB)


10.1.2013 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, olisiko X:n ja Y Ab:n ja toisaalta X:n ja Z osk:n väliseen sopimussuhteeseen tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005). Lausunto TN 1451-13 (pdf) (108.2 KB)
30.11.2012 Työneuvoston lausunto 1450-12: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, milloin jaksotyössä tulee hankkia työntekijän suostumus ylityöhön.Lausunto TN 1450-12 (pdf) (68.5 KB)

28.5.2012 Työneuvoston lausunto 1449-12: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia (334/2007) tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimiston henkilökuntaan.

Lausunto TN 1449-12 (pdf) (69.8 KB)


23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1448-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996).

Lausunto TN 1448-12 (pdf) (30.8 KB)


23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1447-12: Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä toimineen X:n työhön soveltaa vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1447-12 (pdf) (33.6 KB)


16.2.2012 Työneuvoston lausunto 1446-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko VPK-yhdistysten maksettava vuosilomalain (162/2005) 12 §:n mukaista vuosilomakorvausta jäsenelleen, joka saa palkkaa osallistumisestaan palokuntayhdistyksen sopimuspalokuntatoimintaan.

Lausunto TN 1446-12 (pdf) (24.4 KB)


8.12.2011 Työneuvoston lausunto 1445-11: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta X Oy:n teettämään työhön, jota NN teki 7.-12.6.2010.

Lausunto TN 1445-11 (pdf) (173.2 KB)


24.11.2011 Työneuvoston lausunto 1444-11: X ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko Y Oy:lle työskentelevien kolmen freelancekääntäjän (A, B ja C) sopimuksiin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1444-11 (pdf) (134.6 KB)


9.6.2011 Työneuvoston lausunto 1443-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:ssä säädetystä työntekijämäärän laskemisesta ja 3 §:ssä säädetystä yritys-käsitteen tulkinnasta.
Lausunto TN 1443-11 (pdf) (157 KB)


28.4.2011 Työneuvoston lausunto 1442-11: X:n käräjäoikeus on pyytänyt siellä vireillä olevassa työntekijän palkkaetuja koskevassa riita-asiassa työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vakiintunutta käytäntöä tai yksilöimätöntä suullista sopimusta pitää työaikalaissa tarkoitettuna paikallisena sopimuksena vuorokauden vaihtumisesta eri kellonaikaan kuin työaikalaissa säädetään.

Lausunto TN 1442-11 (pdf) (150.1 KB)


3.3.2011 Työneuvoston lausunto 1441-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausunto siitä, onko NN-yhtiöitä/NN-konsernia pidettävä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (34/2007) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna yrityksenä.

Lausunto TN 1441-11 (pdf) (428 KB)


9.12.2010 Työneuvoston lausunto 1440-10: Elinkeinoelämän keskusliitto EK on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain 7 §:ssä tarkoitetun jaksotyön soveltamisesta X:n palveluksessa olevien kemiittiauton kuljettamiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteissa.

Lausunto TN 1440-10 (pdf) (94.8 KB)


3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1439-10, lyhennetty versio: Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko varallaolo työaikalain (605/1996) 5 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä X:n virkamiesten tietojärjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien ylläpito-, huolto- ja korjaustehtävissä.

Lausunto TN 1439-10 (pdf) (160.9 KB)


3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1438-10: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko luonnonmarjanpoimijoihin sovellettava vuosilomalakia.

Lausunto TN 1438-10 (pdf) (192 KB)


18.3.2010 Työneuvoston lausunto 1437-10: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto (nyk. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue) on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n lentäjien ns. siirtolennot luettava työaikalain (605/1996) mukaiseksi työajaksi.

Lausunto TN 1437-10 (pdf) (161.5 KB)


14.2.2010 Työneuvoston lausunto 1436-10: Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, soveltuuko työaikalaki Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aluetoimiston aluetoimitsijan työhön vai jääkö työ työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Lausunto TN 1436-10 (pdf) (181.8 KB)


22.10.2009 Työneuvoston lausunto 1435-09: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta SOS-Lapsikylä ry:n alaisessa Punkaharjun lapsikylässä työskentelevien lomittajien työhön.

Lausunto TN 1435-09 (pdf) (32.5 KB)


28.5.2009 Työneuvoston lausunto 1434-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olleen A:n tekemään työhön tullut soveltaa työaikalakia vai onko A:n asema ollut sellainen, että hän jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Lausunto TN 1434-09 (pdf) (67.4 KB)

26.3.2009 Työneuvoston lausunto 1433-09: Espoon käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vireillä olevassa riita-asiassa, joka koskee A:n palkkaetuja. Työaikalain (605/1996) soveltaminen A:n työhön myyntijohtajana.

Lausunto TN 1433-09 (pdf) (75.5 KB)
26.2.2009 Työneuvoston lausunto 1432-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n tuottajiin ja ohjaajiin sovellettava työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1432-09 (pdf) (48.6 KB)
20.11.2008 Työneuvoston lausunto 1431-08: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, kuinka pitkäksi aikaa työvuoroluettelo on laadittava työaikalain (605/1996) 35 §:n mukaan käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää.
Lausunto TN 1431-08 (pdf) (34 KB)
6.11.2008 Työneuvoston lausunto 1430-08: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa X Oy:n varallaolojärjestelmän työaikalain mukaisuudesta. Lausuntoa on pyydetty siitä, onko varallaolo sellaista, että se haittaa työaikalain 5 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan kohtuuttomasti työtekijän vapaa-ajan käyttöä ja on siten työaikalain vastaista.
Lausunto TN 1430-08 (pdf) (35.5 KB)

10.4.2008 Työneuvoston lausunto TM 1429-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön moderaattorina sovellettava työaikalakia (605/1996)

Lausunto TN 1429-08


17.1.2008 Työneuvoston lausunto TN 1428-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön taksinkuljettajana tullut soveltaa työaikalakia (605/1996)

Lausunto TN 1428-08


Sivua viimeksi päivitetty: 13.1.2015
Tulosta sivu