På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

 Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2011 julkaissut uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjetta on tarkoitus soveltaa valtion ja kuntien viranomaisten, liikelaitosten ja yhteishankintaelinten sekä kuntayhtymien hankintojen yhteydessä. Sitä voidaan soveltaa myös yksityisellä sektorilla. Ohjeilla päivitetään työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2008 antamat vastaavat ohjeet.

 

Julkinen sektori on merkittävä hankintojen tekijä, sillä julkiset hankinnat ovat Suomessa noin 20–30 miljardia euroa vuosittain. Suurena toimijana julkinen sektori pystyy vaikuttamaan markkinoilla olevaan tarjontaan kysyntää suuntaamalla.

 

Julkisilla hankinnoilla on huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Hankintalaki kannustaa ottamaan ympäristönäkökulmat huomioon, joten energiatehokkuus sopii hyvin hankintakriteeriksi hinnan ja muiden perusteiden rinnalle.

 

Ministeriön ohjeet koskevat myös energiamerkintää. Tavoitteena on, että tuotteen energiatehokkuusluokka otetaan huomioon yhtenä hankintakriteerinä.  Julkisten hankintayksiköiden on pyrittävä hankkimaan vain parhaaseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia laitteita. Ohjeissa on esitetty ne keskeiset laiteryhmät, joiden hankintaa tämä tavoite koskee.

 

Myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä 8.4.2009 kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa asetetaan vaatimuksia hankintojen energiatehokkuudelle.


Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa (pdf) (730 KB)

Energieffektivitet vid offentlig upphandling. Arbets- och näringsministeriets anvisningar.


Sivua viimeksi päivitetty: 6.3.2012
Tulosta sivu