På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Julkinen sektori on merkittävä hankintojen tekijä, sillä julkiset hankinnat ovat Suomessa noin 30 miljardia euroa vuosittain. Suurena toimijana julkinen sektori pystyy vaikuttamaan markkinoilla olevaan tarjontaan kysyntää suuntaamalla. Julkisella sektorilla on siten keskeinen rooli myös uusien innovaatioiden sekä energiatehokkaan teknologian ja suunnittelun edistämisessä.

 

Julkisilla hankinnoilla on huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Hankintoja ohjaava lainsäädäntö kannustaa ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon, joten energiatehokkuus sopii hyvin hankintakriteeriksi hinnan ja muiden perusteiden rinnalle.

 

Energiatehokkuusdirektiivi määrittää, että keskushallinnot hankkivat tietyin ehdoin ainoastaan tuotteita, palveluja ja rakennuksia, jotka täyttävät EU-säädösten, kuten energiamerkintädirektiivin, ekosuunnitteludirektiivin ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, sekä Energy Star-ohjelman energiatehokkuusvaatimukset. Julkisia elimiä myös alueellisella ja paikallisella tasolla rohkaistaan energiatehokkaisiin hankintoihin.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeiden tarkoituksena on opastaa valtion viranomaisia, kuntia sekä muita organisaatioita ottamaan toiminnassaan huomioon energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet. Ohjeita voidaan soveltaa myös yksityisellä sektorilla. Uusilla ohjeilla on päivitetty työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 antamat vastaavat ohjeet.

 

Myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä 13.6.2013 kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa on vaatimuksia hankintojen energiatehokkuudelle.


Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Sivua viimeksi päivitetty: 20.1.2016
Tulosta sivu