På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatehokkuus

energiamerkintä 2012Työ- ja elinkeinoministeriö on Suomen edustaja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa EU:ssa ja myös muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Tavoitteena on edistää tehokasta energian käyttöä. TEM koordinoi kansallista energiatehokkuuspolitiikkaa, mikä tarkoittaa aktiivista alan kehityksen seuraamista.


Yhteistyö ja eri alojen kuuleminen ovat osa TEM:n toimintaa. Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. EU:n yhteisenä tavoitteena on energiatehokkuuden 20 prosentin parantaminen vuoteen 2020 mennessä.

 

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös muista syistä. Näitä ovat energian saatavuuden turvaaminen, tuontienergia tarpeen vähentäminen, energiakustannusten alentaminen ja muut ympäristösyyt, kuten ympäristön- ja ilmansuojelu. Päästöjen vähentämistavoitteet edistävät myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten kattavuus ja energiakatselmusten järjestelmällinen toteuttaminen ovat hyviä esimerkkejä tuloksellisesta energiansäästöstä Suomessa.

 

EU:n 4.12.2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi kattaa energian tuotannon ja käytön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sillä korvataan EU:n energiapalveludirektiivi sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskeva CHP -direktiivi.

 

Direktiivin mukainen kansallinen energiatehokkuustavoite koskee kaikkia ja energiaa säästävät ja käyttöä tehostavat toimenpiteet hyödyttävät tavoitteen saavuttamista. Suomessa lämmitysenergia edustaa noin neljännestä energian loppukulutuksessa. Tavoitteena onkin parantaa rakennusten energiatehokkuutta edelleen. Lämpiminä kesinä energiatehokkaat ratkaisut vähentävät jäähdytyksen tarvetta.


Kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistäminen on Suomelle mahdollisuus, sillä alalla on osaamista. Samalla on tärkeää edistää energiatehokkuutta sähkö- ja maakaasuverkoissa.

 

Suomi on monissa energiansäästötoimissa ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia maita. Tämä on saavutettu kustannustehokkailla ratkaisuilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla energiatehokkuussopimusjärjestelmällä. Tällä hetkellä suurin osa cleantech -liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta.


Energiavirasto

Energiamarkkinaviraston nimeksi tuli 1.1.2014 Energiavirasto. Työ- ja elinkeinoministeriöstä siirtyi Energiavirastoon energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtäviä. Nämä tehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintään.

 

Motiva Oy

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö. Se tekee käytännön työtä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käyttämisen edistämiseksi.


Sivua viimeksi päivitetty: 16.4.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Ritonummi, Timo

Energiatehokkuus

Energia- ja ilmastoteknologian tutkimus


Puhakka, Pentti

Energiatehokkuus

Energia- ja ilmastoteknologia


Kumpuvaara, Outi
Energiatehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö