På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2005 strategia

Valtioneuvosto hyväksyi 24.11.2005 eduskunnalle annettavan selonteon siitä, minkälaisia toimenpiteitä se aikoo toteuttaa lähiaikoina energia- ja ilmastopolitiikassa. Selonteossa kerrotaan, miten hallitus aikoo toimeenpanna Suomea koskevat kansainväliset velvoitteet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi niin sanotulla Kioton sitoumuskaudella 2008-2012, ja minkälaisiin pitemmän aikavälin tavoitteisiin se tähtää kasvihuonekaasupäästöjen kehityksessä.


Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 24. päivänä marraskuuta 2005


Luonnokset energia- ja ilmastostrategian taustaraportista ja skenaarioraportista

Taustaraportti (pdf) (582 KB)

Skenaarioraportti (pdf) (2.8 MB)

Keskeisiä selvityksiä:

Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista vaikutuksista
Skenaarioita ilmastopolitiikan vaikutuksista energiatalouteen


Energia- ja ilmastostrategian ympäristövaikutusanalyysi

Strategian ympäristövaikutusanalyysi

Vuoden 2005 strategian toimeenpano

Energiatehokkuus ja energiansäästö (julkaisuja)EnergiaverotusOlkiluoto 3:n luvitusKasvihuonekaasuinventaario


Sivua viimeksi päivitetty: 28.9.2009
Tulosta sivu