På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Rahoitus

Yritysrahoitusta säätelevät kansainväliset ja kansalliset säännökset. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa siitä, että kotimainen rahoitus ja viennin rahoitus toimivat mahdollisimman hyvin ottaen huomioon yritysten tarpeet ja kansainväliset reunaehdot.


Tavoitteena on yritysten rahoituksellisten toimintaedellytysten ylläpito, parantaminen ja kehittäminen. TEM seuraa aktiivisesti kotimaisten rahoitusmarkkinoiden tilaa ja pyrkii nopealla reagoinnilla huolehtimaan siitä, että erilaisten yritysten tarpeisiin olisi toimivia rahoitusratkaisuja eri suhdannetilanteissa, alueelliset näkökohdat huomioiden.


Lainsäädännön lisäksi TEM:lle kuuluu yritysrahoituksen käytännöistä ja toimenpiteistä vastaavien, valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n tytäryhtiöineen sekä valtion pääomasijoitusyhteisö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n valvonta ja ohjaus. Tämä tapahtuu mm. vuosittain asetettavin elinkeino- ja omistajapoliittisin tulostavoittein, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten osalta. TEM vastaa keskitetysti avustuksia koskevan budjetoinnin, lainsäädännön, ohjeistuksen, yritystutkimuksen sekä avustusten myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän muun välineistön (mm. lomakkeet, atk-järjestelmät) kehittämisestä ja ylläpidosta.Sivua viimeksi päivitetty: 1.12.2015
Tulosta sivu