På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Valtakunnansovittelijan toimisto

Valtakunnansovittelija ja sovittelijat avustavat neuvottelukumppaneita työriitasovitteluissa, kun työ- tai virkaehtosopimusta ei saada aikaan ilman ulkopuolista apua. Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat käyttää valtakunnansovittelijaa apunaan myös keskitetyn tulosopimuksen solmimisessa.


Sovittelujärjestelmä perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin.


Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän muodostaa kolme osaa:

  • työmarkkinajärjestöjen oma toiminta
  • työriitojen sovittelujärjestelmä
  • työtuomioistuin


Työmarkkinajärjestöillä on keskeisin asema työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmässä. Järjestöt vastaavat työehtosopimusten neuvottelemisesta ja tekemisestä. Työtuomioistuin ratkaisee viime kädessä muun muassa voimassa olevista työ- ja virkaehtosopimuksista syntyneet oikeusriidat.

Työriitojen sovitteluun osallistuminen on pakollista. Suomessa on siis voimassa pakkosovittelu. Sen sijaan työriitojen pakkosovintoa ei ole. Riidan osapuolten ei ole pakko hyväksyä sovittelijan sovintoehdotusta.


Työriidan takia alkavasta työnseisauksesta tai sen laajenemisesta on ilmoitettava asianomaiselle sovittelijalle ja vastapuolelle viimeistään kaksi viikkoa ennen työnseisauksen tai sen laajentamisen alkamishetkeä. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain nk. eturiitoja, koska oikeusriidat kuuluvat työtuomioistuimen, yleisten tuomioistuinten tai välimiesten ratkaistaviksi.

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot

PL 345
Bulevardi 6A
00121 Helsinki


Puh. 029 506 2525

fax 029 506 2529


Sivua viimeksi päivitetty: 6.4.2016
Tulosta sivu

Valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivusto


valtakunnansovittelija.fi

 

Muualla sivustossa

Yhteistoiminta-asiamies