På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tekninen turvallisuus ja luotettavuus

Tekninen turvallisuus on yksi turvallisen yhteiskunnan peruspilareista. Teknisen turvallisuusjärjestelmän kehittämisen ohjenuorana on se, että yhteiskunnan kannalta merkittävät turvallisuusriskit tunnistetaan siten, etteivät ne ylitä yhteiskunnan hyväksymää tasoa.  Ministeriön toiminta tähtää siihen, että tehokasta elinkeinotoimintaa on mahdollista harjoittaa tinkimättä turvallisuuden tasosta. Turvallisuusjärjestelmässä pyritään hyödyntämään yritysten omaehtoista turvallisuus- ja laatutoimintaa perinteisen viranomaissääntelyn rinnalla.

 

Tekninen turvallisuusjärjestelmä noudattaa EU:n sisämarkkinoiden periaatteita. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tuotevalvonnassa korostuu valmistajan vastuu ja että viranomaisvalvonta painottuu markkinavalvontaan. Tuotteiden ja järjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointi (so. testaus, tarkastus, sertifiointi) perustuu markkinaehtoisuuteen ja vapaaseen kilpailuun.

 

Turvallisuuden edistämiseen liittyy tuotteiden markkina- ja turvallisuusvalvonnan kehittäminen. Teknisen turvallisuuden keskeinen valvontaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Toimialan kansallisina yhteistyöeliminä toimivat turvallisuustekniikan neuvottelukunta, sähköturvallisuuden neuvottelukunta, metrologian neuvottelukunta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi­asioita käsittelevä neuvottelukunta.

 

Ministeriön toimialueeseen kuuluvat

  • sähkö- ja hissiturvallisuus
  • öljy- ja kaasulaitteistojen sekä kaasu­laitteiden turvallisuus
  • mittalaitteiden ja jalometallituotteiden luotettavuus
  • vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
  • räjähteiden ja pyroteknisten tuotteiden turvallisuus, painelaiteturvallisuus ja turvallisuustutkimus.

 


Sivua viimeksi päivitetty: 10.6.2015
Tulosta sivu