På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Laadun edistäminen

Tuotteiden, tuotantoprosessien ja palvelujen laatu ovat yritystoiminnan keskeisiä menestystekijöitä. Teollisuus- ja palveluyritysten tuottavuus ja taloudellinen kilpailukyky vastaavat laadunhallinnan tasoa. Myös julkinen sektori panostaa entistä enemmän laatutoimintaan. TEM pyrkii luomaan suotuisat edellytykset elinkeinoelämän toimijoille niiden laatukilpailukyvyn kehittämiseksi.


Laadun edistämiseen sisältyvät:

  • laadun perusrakenteiden ylläpito, jonka osa-alueita ovat kansallinen mittanormaalitoiminta (metrologiatoiminta), akkreditointi, testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoiminta, standardisointi sekä tekninen sääntely

  • laatujärjestelmät ja laatujohtaminen
  • laatupalkintotoiminta ja benchmarking (esikuva-analyysi)
  • laatututkimus
  • teollisen laatutoiminnan EU-yhteistyö 

Laadun edistämisellä tähdätään siihen, että Suomi on laatukilpailukyvyltään kansainvälistä tasoa. Ministeriö on mukana rahoittamassa yleishyödyllisiä laatuhankkeita, mm. Suomen laatupalkintokilpailun toteuttamista.


Sivua viimeksi päivitetty: 31.3.2011
Tulosta sivu