På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Sähkömarkkinat (julkaisuja 2010-)

Adequacy of power capacity in Finland and the development of capacity structure until 2030 Report (pdf) (462.9 KB) Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 2030. Loppuraportti (pdf) (1.3 MB) Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 2030. Kalvoesitys (pdf) (890.8 KB) Sähkön pientuotannon kilpailukyky - loppuraportti (pdf) (1.6 MB) KPMG Sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettely, 23.6.2014 (pdf) (208.6 KB)EU:n energiainfrastruktuuriasetuksen (347/2013) mukaisen toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä ja yhteistä etua koskevien hankkeiden lupamenettelyjen järjestämistä valmistelevan työryhmän loppuraportti, 1.4.2014 (pdf) (551.2 KB) REMIT-asetuksen (1227/2011) mukaisten markkinoiden väärinkäyttöä koskevien kieltojen täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 19.11.2013 (pdf) (997.9 KB) Sähkömarkkinaskenaariot vuoteen 2035, 5.12.2012 (pdf) (1.1 MB) Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi, 28.6.2012 (pdf) (2.7 MB) Bionovan selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta, 15.6.2012 (pdf) (136 KB)TEM:n ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi, 16.3.2012 (pdf) (113.7 KB)EY:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpano, työryhmän loppuraportti, 17.9.2010 (pdf) (1.7 MB) Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT, 3.6.2010 (pdf) (161.6 KB)Lisäydinvoimakapasiteetin kuormitusperusteinen tarvetarkastelu vuosille 2020 ja 2030, Ousystem Oy, elokuu 2010 (pdf) (2.4 MB)


Sivua viimeksi päivitetty: 20.3.2015
Tulosta sivu