På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Alueellinen Maaseutuosio (AMO) 2007 - 2009

Alueellisen maaseutuosion ohjelmakausi on päättynyt 31.12.2009. Suurin osa alueellisessa maaseutuosiossa mukana olleista kunnista jatkaa 1.1.2010 käynnistyneessä koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa (KOKO).  AMO-alueiden ja KOKO-alueiden kuntien kokoonpanot eivät ole identtisiä.


Maaseutupoliittiseen erityisohjelmaan 2007 - 2009 sisältyi alueellinen osio, joka oli tarkoitettu niille maaseutumaisille alueille, jotka eivät kuulu aluekeskusohjelman tai Uudenmaan kaupunkiohjelmien piiriin tai sijaitse pääkaupunkiseudulla tai Ahvenanmaalla. Maaseutuosiota toteutettiin 21 valtioneuvoston nimeämällä alueella.

 

Alueellisen maaseutuosion tarkoituksena oli täsmentää maaseutumaisten alueiden elinkeino- ja osaamisperustan kehittämisen strategisia painopisteitä ja luoda uusia menetelmiä ja yhteistyömuotoja aluekehittämiseen. Osiolla vahvistettiin kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja täydennettiin maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja keinovalikoimaa. Osio auttoi maaseutua hyödyntämään EU-ohjelmien kehittämisvaroja nykyistä paremmin.

 

Maaseutupoliittisen erityisohjelman mukaan osion tavoitteena oli:

  • vahvistaa strategista suunnittelua maaseutumaisilla alueilla erityisesti elinkeinopolitiikassa ja osaamisen rakenteiden vahvistamisessa
  • täydentää olemassa olevia elinkeinojen ja osaamisen kehittämisjärjestelmiä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
  • selkeyttää maaseutumaisten alueiden asemaa kansallisessa innovaatiojärjestelmässä 
  • edistää elinkeino- ja osaamisperustan kehittämistyössä maaseutumaisten alueiden verkostoitumista maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti sekä aluekeskusohjelma-alueiden kanssa
  • tarjota maaseutumaisille alueille lisäksi kansallisen tason foorumi ja verkostoitumismahdollisuuksia tiedon ja kokemusten vaihtamiseksi osaamis- ja elinkeinopoliittisissa teemoissa
  • syventää tietämystä maaseutumaisten alueiden kehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista
  • vahvistaa kuntien yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin sekä eri hallinnon tasojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä.

Valtioneuvosto päätti vuoden 2009 määrärahan jaosta helmikuussa 2009. AMO-alueille jaettiin alueellisen maaseutuosion perusrahoituksena yhteensä noin miljoona euroa.

 

Alueelliseen maaseutuosion valtakunnallisena ohjausryhmänä toimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) asettama Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä.


Kartta alueellisen maaseutuosion alueista 2009


Sivua viimeksi päivitetty: 8.4.2013
Tulosta sivu

Lisää aiheesta

AMO:n ohjelmakauden päättyminen 2009

Ohjeet ohjelmien sulkemiseen