På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimuksen muoto

kirjoitusTyösopimuksen tekeminen on vapaamuotoista. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti. Suositeltavaa on, että työsopimus tehdään kirjallisesti. Työsopimus on joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.


Koeaika

Työsopimusta tehdessä työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään neljä kuukautta kestävästä koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet sopimuksen kestoajasta.

Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Koeajalla kumpi tahansa osapuoli voi työsopimuslaissa säädettyjä päättämisperusteita noudattamatta purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi, ei kuitenkaan syrjivin eikä epäasiallisin perustein.


Työsopimuksen kesto

Työsopimus on joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää työnantajalta aina perusteltua syytä esim. sijaisuutta tai työn kausiluonteisuutta.


Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään lain mukaan toistaiseksi voimassa olevana. Työntekijän pyynnöstä työsopimus voidaan aina tehdä määräaikaisena. Määräaikainen sopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää koko sopimuskauden ajan.


Määräaikainen työsuhde päättyy sovitun määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi. Ennen sopimuskauden päättymistä määräaikainen sopimus on päätettävissä ainoastaan purkuperustein.

Toistuvien määräaikaisten sopimusten solmiminen eri työntekijöiden kanssa ei ole sallittua silloin, kun teetettävän työn edellyttämä työvoiman tarve on pysyvää. Tällöin määräaikaisten sopimusten perusteen riittävyyttä arvioidaan paitsi kunkin yksittäisen määräaikaisen sopimuksen osalta myös kyseisiä töitä koskevan työnantajan työvoiman käytön kokonaisuuden kannalta. Silloin kun määräaikaisten työsopimusten toistaminen useita kertoja peräkkäin tai lyhyin väliajoin taikka määräaikaisten sopimusten yhteenlaskettu kesto osoittaa työvoiman tarpeen vakiintuneen pysyväksi,
määräaikaisten sopimusten käyttö samoissa töissä ei enää ole sallittua.


Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos näitä ei ole määritelty kirjallisessa työsopimuksessa.


Keskeisiä työnteon ehtoja ovat mm. työsuhteen alkamisaika, määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste, työntekijän työtehtävät, työntekopaikka, palkan tai muun vastikkeen määräytyminen, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika tai sen määräytyminen sekä sovellettava työehtosopimus.

 

Selvitys on annettava toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa sekä yli kuukauden jatkuvissa työsuhteissa, viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Velvollisuuden rikkomisen seuraamus on sakkorangaistus.

 

Aiheeseen liittyviä lomakemalleja ja TEM:n esitteitä:

Työsuojeluhallinnon lomakkeet

Työsopimuslaki, esite, 2015Vuokratyöopas, 2013


Sivua viimeksi päivitetty: 8.10.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lain soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)
Lainvalmistelu:
Siitonen, Susanna