På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Perintätoiminta

Perintätoiminnasta tuli luvanvarainen elinkeino vuonna 1999 annetulla lailla perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (517/1999). Lain mukaan saatavien perintää toisen lukuun saa harjoittaa ainoastaan se, jolle on myönnetty toimilupa. Omat saatavansa velkoja voi periä ilman toimilupaa. Toimilupaa ei tarvita myöskään silloin, jos perintä on satunnaista ja sitä tehdään ilman markkinointia. Laissa luetellaan erikseen ne tilanteet, jolloin toimilupaa ei tarvita.

 

Perintätoimintaa harjoittavan tulee täyttää tietyt toiminnan harjoittamiselle asetetut lupakriteerit. Näitä ovat esimerkiksi luotettavuus ja vakavaraisuus.

 

Toimilupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii keskitetysti Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

 

Saatavien perintää säätelee laki saatavien perinnästä (513/1999). Laki kohdistuu velkojan, perimistä koskevan toimeksiannon saajan ja velallisen välisiin suhteisiin. Perintätoimien tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt velka vapaaehtoisesti, ilman ulosottoviranomaisen toimenpiteitä. Laissa on säännökset hyvän perintätavan noudattamisesta.

 

Kuluttajasaatavien perintämenettelyä valvoo kuluttaja-asiamies.


Sivua viimeksi päivitetty: 18.11.2010
Tulosta sivu

Lisätietoja

Knuuti, Tuomo