På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitys

Kiinteistönvälitystä ja vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa ainoastaan sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on merkitty aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin ja joka täyttää rekisteröinnille asetetut edellytykset. Välitystoiminnan harjoittamisen edellytyksistä ja hyvästä välitystavasta säädetään laissa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000). Välitysliikkeiden valvontaviranomaisena toimii aluehallintovirasto, joka voi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettuun välitystoimintaan pakkokeinoin ja viime kädessä poistaa välitysliikkeen rekisteristä.

 

Kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitystä harjoittava henkilö voi osallistua kiinteistön tai vuokrahuoneiston välittäjän kokeeseen. Kokeen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa henkilön  käyttämään nimikettä tai lyhennystä laillistettu kiinteistönvälittäjä eli LKV tai laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä eli LVV. Kokeiden järjestämisestä huolehtii Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta.

 

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitystä koskevista toimeksiannoista säädetään erikseen kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa (1074/2000). Laissa säädetään kuluttajan ja välitysliikkeen välillä tehtävästä toimeksiantosopimuksesta ja toimeksiannon hoitamisesta. Välittäjän on työssään otettava huomioon myös toimeksiantajan vastapuolen edut. Lain säännökset ovat pakottavia. Esimerkiksi välittäjän oikeus välityspalkkion perimiseen edellyttää, että toimeksiannon mukainen sopimus on syntynyt eikä muusta ole sovittu.


Sivua viimeksi päivitetty: 10.2.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Knuuti, Tuomo