På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi on osa lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointia. Säädöshankkeiden yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään yritysten ja kilpailukyvyn kannalta parempaan säädösympäristöön.


Yritysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltava sääntelyn ja erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia etenkin

  • yritysten kustannuksiin ja tuottoihin (mm. hallinnollinen taakka)
  • yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoiden toimivuuteen
  • pk-yrityksiin, yrittäjyyteen ja yritysten kasvumahdollisuuksiin
  • yritysten investointeihin ja innovaatiotoimintaan
  • yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn.

Yritysvaikutusten arviointi perustuu säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista annettuihin valtioneuvoston yhteisiin ohjeisiin (Oikeusministeriö 2007). Näille sivuille on koottu ohjeet ja niitä täydentävää tietoa yritysvaikutusten arvioinnista.


Työ- ja elinkeinoministeriö edistää yritysvaikutusten huomioimista säädösvalmistelussa, tukee säädösvalmistelijoita yritysvaikutusten arvioinnissa ja kehittää yritysvaikutusten arvioinnin menetelmiä. Ministeriö myös antaa lausunnon hallitusten esitysten yritysvaikutusarvioista.


SÄVY-hankkeen loppuraportti 2007Sivua viimeksi päivitetty: 27.9.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Rekilä Piia