På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Henkilöasiakaspalvelut

tietokoneella 280x145Työnvälitys on keskeisin julkinen työvoimapalvelu työnhakijoille. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Henkilöasiakkaille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja ovat ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennus, kokeilu, koulutus ja palkkatuki. Työvoimapalvelujen asiantuntijoita ovat alueelliset työ- ja elinkeinotoimistot, joita on 15.

 

Työ- ja elinkeinohallinnon verkkopalvelut tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman palvelukanavan kaikille työstä ja koulutuksesta kiinnostuneille. Löydät palvelut osoitteesta www.te-palvelut.fi.

 

Työ- ja elinkeinotoimistojen työnvälitys- ja yrityspalvelut on työtä ja työvoimaa hakevien kohtauspaikka. Työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat opastavat työnhaussa, tarjoavat työmahdollisuuksia ja auttavat henkilökohtaisten suunnitelmien laadinnassa.

 

Ammatinvalinta- ja uraohjaus auttaa uuden ammatin valinnassa tai urasuunnitelmien täsmentämisessä. Työ- ja elinkeinotoimistojen psykologit auttavat toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laadinnassa. Tukena voidaan käyttää psykologisia testejä tai käytännön työ- ja koulutuskokeiluja.

 

Tietoa, koulutusta ja tukea

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tietoa muun muassa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä työmarkkinoista, aloista ja ammateista.

 

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on työikäisen väestön koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Siksi koulutus on pääasiassa ammatillista. Lisätietoja ks. linkki oikealla: Työvoimakoulutus


Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Lisätietoja ks. linkki oikealla: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella


Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille.

Julkisia työvoimapalveluja tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä. Ammatilliseen kuntoutukseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa on mahdollista selvittää sellaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, joissa mahdollisen vamman tai sairauden asettamat rajoitukset on otettu huomioon.


Työvoiman palvelukeskuksiin on koottu vaikeimmin työllistyvien palvelut. Palvelukeskukset ovat työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan yhteisiä palvelupisteitä.


Työttömyysturva

Kun henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja haluaa hakea työttömyysetuutta,  työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen työvoimapoliittisten edellytysten osalta. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueella työttömyyskassat ja Kela huolehtivat työttömyysetuuden maksatuksesta.


Sivua viimeksi päivitetty: 4.3.2014
Tulosta sivu
TE-palvelut 191x69

Lisää aiheesta

Uudet TE-palvelut