På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja tarjota samalla työttömälle työnhakijalle mahdollisuus saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta. Työnantajalle se antaa vastaavasti mahdollisuuden saada uutta osaamista työyhteisöön. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.  Vuorotteluvapaan aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa.

 

Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 100 kalenteripäivää ja enimmäiskesto 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva työhistoriavaatimus on 20 vuotta. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa enää sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, kun vuorottelija täyttää 60 vuotta. Yläikärajaa koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.  

 

Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijainen. Vuorotteluvapaasijaiseksi käy vain henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö taikka henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joista vuorottelija on lähtenyt.

 

Lain noudattamista valvovat yhteistyössä työvoima- ja työsuojeluviranomaiset.


Vuorotteluvapaa, esite, 2016

 

Opintovapaa

kirjat140x140Opintovapaajärjestelmä parantaa työntekijöiden koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia. Opintovapaaoikeudet koskevat työntekijöitä, virkamiehiä ja viranhaltijoita. Henkilöllä, jonka päätoiminen palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vuoden, on oikeus opintovapaaseen. Opiskelun on oltava julkisen valvonnan alaista koulutusta joko kotimaassa tai ulkomailla taikka ammattiyhdistyskoulutusta.


Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää.

Opintovapaa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu. Opintovapaan ajalta ei pääsääntöisesti kerry työsuhteen perusteella määräytyviä etuuksia. Työntekijälle kertyy kuitenkin vuosilomaa enintään 30 opintovapaapäivältä. Opintovapaan voi keskeyttää tietyin edellytyksin.

Lain noudattamista valvovat yhteistyössä opetus- ja työvoima- sekä työsuojeluviranomaiset sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Opintovapaa, esiteteksti, 2003

Sivua viimeksi päivitetty: 21.3.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Vuorotteluvapaa-asiat:

TE-toimistot (TE-palvelut.fi)


Lainvalmistelu:
Vuorotteluvapaa

Nyberg, Johanna


Opintovapaa

Steiner, Nico


Perhevapaa

Teräväinen, Sami


Omaistaan hoitavan hoitovapaa

Siitonen, Susanna