På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii turvaamaan yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta työelämässä.


Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla.  Työelämässä noudatettavia yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä on myös työ- ja virkasuhdelainsäädännössä.


Lisäksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (ns. tasa-arvolaki). Syrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valittaessa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa työsyrjintänä.


Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintänä kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä. Myös häirintä ja ohje tai käsky syrjiä on kielletty.


Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. Tasapuolinen kohtelu on huomioitava myönnettäessä työntekijöille työsuhteeseen perustuvia etuja sekä asetettaessa heille velvollisuuksia. Samanlaisen kohtelun vaatimuksesta saa poiketa ainoastaan, jos siihen on työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltu syy.


Työsopimuslaissa kielletään työntekijöiden ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan asettaminen iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.


Tasapuolisen kohtelun velvoitetta ja syrjinnän kieltoa sovelletaan työntekijöitä palkattaessa  työsuhteen kestäessä ja työsuhdetta päätettäessä.


Yhdenvertaisuuslain ja työlainsäädännön noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu.

 

Yhdenvertaisuus etusijalle (YES) -hankkeen sivutSyrjinnän sääntely ja työelämä, esiteteksti, 2004Yhdenvertaisuuden puolesta, syrjintää vastaan, esite, 2004


Aiheeseen liittyviä TEM:n julkaisuja:

Syrjintä työhönottotilanteissa – tutkimuskatsaus, 2010

Yhdenvertaisuuslain toimivuus. Tutkimusraportti viranomaisten käsityksistä sekä oikeus-, laillisuus- ja lainvalvontakäytännöstä, 2008


Sivua viimeksi päivitetty: 4.7.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Yhdenvertaisuuslain soveltaminen ja valvonta:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Etninen syrjintä:

Vähemmistövaltuutettu (SM)

Syrjintälautakunta (SM)
Tasa-arvolain valvonta:Tasa-arvovaltuutettu (STM)Tasa-arvolautakunta (STM)


Lainvalmistelu, yhdenvertaisuuslaki:

Siitonen, Susanna