På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Työlainsäädäntö

laki280x145Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä. Tällaisia lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki, opintovapaalaki sekä palkkaturvalaki (valikossa työvoimapalvelut/säädökset).


Myös henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskevat lainsäädäntöasiat valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.


Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi  mm. eri alojen työehtosopimukset. Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä valvoo yhteistoiminta-asiamies.


Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan Unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun. Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

 

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet, esite, 2015

 

Ajantasainen työlainsäädäntö, finlex-linkit

Henkilöstörahastolaki

Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä

Laki koulutuksen korvaamisesta

Laki laivaväen luetteloinnista

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Laki lähetetyistä työntekijöistä

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

Laki nuorista työntekijöistä

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa

Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

Laki työriitojen sovittelusta

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Leipomotyölaki, pelkkä 5 § (916/1993)

Merityösopimuslaki

Merimiespalvelulaki

Merimiesten vuosilomalaki

Merityöaikalaki

Opintovapaalaki

Työaikalaki

Työehtosopimuslaki

Työsopimuslaki

Vuorotteluvapaalaki

Vuosilomalaki Yhdenvertaisuuslaki


Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa 272/1944, ks. Edilex-tietokanta

Sivua viimeksi päivitetty: 6.4.2016
Tulosta sivu