På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysten kansainvälistymisen edistäminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen elinkeinopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä. Ministeriö edistää erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä siten, että se rahoittaa viennin tukipalveluita sekä palveluita ulkomaisten investointien sijoittumiseksi Suomeen. Hallinnonalan yrityspalvelut sisältävät neuvontaa, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.


Team Finland

Kansainvälistymistä tehostetaan Team Finland -toimintamallin avulla, johon sisältyy kaikki ministeriön hallinnonalan kansainvälistymistoimet. Näillä pyritään varmistamaan, että yrityksillä on hyvät edellytykset kansainvälistyä.Team Finlandin toimintamalli on ajattelutavan ja toiminnan muutos, jota leimaa uusi näkökulma: me emme pelkästään vie, vaan meidän on aktiivisesti haettava hyviä asioita ulkomailta Suomeen. 

Vahva ankkurointi kotimaassa ja maailmalla 

Team Finlandin ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot. TEM:n hallinnonalalta mukana ovat Tekes, Finpro, ELY-keskukset, Matkailun edistämiskeskus MEK, Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari.


Maailmalla Team Finland -verkostoon kuuluu yli 70 paikallista tiimiä, jotka kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot ja muut Suomi-toimijat. Tiimien kautta asiakas pääsee käsiksi Team Finland -organisaatioiden niihin palveluihin, jotka ovat saatavilla kyseisessä maassa tai alueella. Kotimaassa toimii 15 alueellista Team Finland -tiimiä.Yrityssuomi.fi-verkkosivuille on koottu tiedot yritysten kansainvälistymistä edistävistä julkisista palveluista.


Enterprise Europe Network

Vasemmassa valikossa Enterprise Europe Network -otsikon alla on tietoa EU:n lainsäädännöstä, EU:n rahoitusmuodoista ja sisämarkkinoista.


SOLVIT-palvelu

Euroopan unionin sisämarkkinoilla tarkoitetaan henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaata liikkuvuutta unionin sisällä. Ministeriössä toimiva SOLVIT-palvelu auttaa yrityksiä sisämarkkinakauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa. 

 

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA

HILMA on ministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Siellä ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Yritykset saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.


Puolustushankinnat

Puolustushankintoihin liittyvien vastaostojen toimeenpanoa valvoo Suomen kompensaatiotoimikunta. Toiminnalla tuetaan erityisesti puolustusteollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.

 

 


 


 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 11.2.2014
Tulosta sivu