På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tuki yrityskohtaisiin kansainvälistymishankkeisiin 

ELY-keskukset voivat myöntää avustusta yksittäisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymishankkeisiin. Avustettavat hankkeet voivat koskea yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä, markkinoiden kartoitusta, tuotteen tai palvelun tuomiseksi uusille markkinoille tarvittavia selvityksiä, yrityksen liiketoiminnan ja liikkeenjohdon kehittämistä tai muuta niihin rinnastettavaa merkittävää kehittämistä. Avustusta voi saada myös osallistumiseen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn.


Myönnettävä avustus on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaista yrityksen kehittämisavustusta. Kansainvälistymishankkeiden lisäksi yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös investointeihin ja muihin yrityksen liiketoiminnan merkittäviin kehittämishankkeisiin. Avustuksen tarkoitus on madaltaa kansainvälistymisen kynnystä ja kannustaa eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea toimivia pk-yrityksiä tavoitteelliseen toimintansa kehittämiseen.


Kansainvälistymishankkeissa avustuksen piiriin voidaan hyväksyä yrityksen henkilöstön palkka- ja matkamenoja, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvia menoja sekä messu- ja näyttelyosallistumisista aiheutuvia menoja. Avustus on tarkoitettu yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen; avustusta ei voida myöntää varsinaiseen vientitoimintaan ja markkinointiin, mainontaan, myynti- tai jakeluverkon perustamiseen tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin.

 

Kansainvälistymishankkeissa avustuksen enimmäismäärä on 50 % hyväksytyistä menoista. Avustusta haetaan yrityksen toiminta-alueen ELY-keskuksesta. Avustushakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.

 

Avustus on harkinnanvaraista valtionavustusta, ja sen myöntäminen edellyttää hakijalta toteutuskelpoisen hanke- ja rahoitussuunnitelman esittämistä. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen varsinaisen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan, jolloin voidaan käydä läpi avustuksen myöntämisen perusteita ja alustavasti kartoittaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksia.

 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien lain (1336/2006) mukaisten avustusten sisällöstä, myöntämisperusteista sekä hakemisesta ja maksamisesta löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta.

 

Avustushakemukset suositellaan jätettäväksi sähköisesti. Yritystukien sähköinen asiointipalvelu ohjeineen avautuu ELY-keskusten internet-sivuilta kohdasta ”Asioi verkossa”.


Sivua viimeksi päivitetty: 13.1.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Alanko, Kari