På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

EU:n alueellinen yhteistyö -tavoite

Suomi osallistui ohjelmakaudella 2007−2013 yhdeksän Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitteen ja kolmen Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI CBC) toteuttamiseen. Euroopan komissio hyväksyi vuoden 2007 loppuun mennessä kaikki alueellisen yhteistyön ohjelmat ja vuoden 2008 loppuun mennessä kaikki ENPI CBC-ohjelmat. Ohjelmien varat on sidottu eikä niissä enää järjestetä hankehakuja. Käynnissä olevat hankkeet päättyvät viimeistään vuoden 2015 aikana.


Euroopan alueellinen yhteistyö tavoitteella tuettiin erityisesti EU:n sisärajat ylittävää yhteistyötä. EAY-tavoitteen ohjelmia rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimii niissä keskushallinnon vastuuviranomaisena.


Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite jakaantui rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön ohjelmiin. Niillä tuettiin raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista.


Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteelle varattiin koko Euroopan unionissa vuosina 2007 - 2013 yhteensä 7,75 miljardia euroa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) seuraavin painotuksin:

  • rajat ylittävä yhteistyö 5 576 miljoonaa euroa, lisäksi Peace-ohjelmalle 200 miljoonaa euroa

  • valtioiden välinen yhteistyö 1 581 miljoonaa euroa

  • alueiden välinen yhteistyö 392 miljoonaa euroa.


Sivua viimeksi päivitetty: 17.10.2014
Tulosta sivu