På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Rakennerahastolait, asetukset ja ohjeet

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2004 alue- ja rakennepolitiikkaa koskevat yksityiskohtaiset asetusehdotukset kaudelle 2007 - 2013. Asetukset sisältävät yleisasetuksen sekä kolme rakennerahastokohtaista asetusta, EAKR-, ESR- ja koheesiorahastoasetuksen.

 

Tärkein näistä on yleisasetus, joka säätää politiikan sisällön, varojen jaon sekä hallinnointimenettelyt. Alue- ja rakennepolitiikan kannalta tärkeitä ovat myös maaseudun kehittämisasetus sekä Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää (EAYY) koskeva asetus. Koheesiopoliittisten asetusten antamaa ohjausta ohjelmien sisällöllisistä painotuksista täsmennetään yhteisön koheesiopolitiikan strategisilla suuntaviivoilla (CSG).


Toimintaa ohjaa

Kansalliset säädökset ja EU:n asetukset

Hallinto- ja todentavan viranomaisen ohjeita ohjelmakaudella
2007-2013

Rakennerahastot - portaali 


Sivua viimeksi päivitetty: 30.4.2014
Tulosta sivu