På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Rakennerahastolait, asetukset ja ohjeet

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset, jotka on pääosin hyväksytty ohjelmakaudelle 2014–2020. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevan yleisasetuksen lisäksi annettiin rahastokohtaiset asetukset Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Lisäksi on päivitetty Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää koskeva EAYY-asetus ja annettu asetus Euroopan alueellisen yhteistyön tukemisesta EAKR-varoin.  Nämä säädökset muodostavat ns. koheesioasetuspaketin. Asetukset julkaistiin 20.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Lisätietoja EU:n koheesiopolitiikasta sovellettavasta lainsäädännöstä:


Koheesiopolitiikka
Toimintaa ohjaa

Kansalliset säädökset ja EU:n asetukset

Hallinto- ja todentavan viranomaisen ohjeita ohjelmakaudella 2007-2013

Rakennerahastot - portaali

 


Sivua viimeksi päivitetty: 13.3.2015
Tulosta sivu