På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kaivosteollisuus

Suomessa oli vuonna 2013 toiminnassa 46 kaivoslain alaista kaivosta ja louhosta. Metallimalmien louhinta on edelleen kasvanut, kun uusien kaivosten tuotanto on vakiintunut. Teollisuusmineraalien louhinta on jatkunut aiempien vuosien tasolla. Malminetsinnän investoinnit vähenivät voimakkaasti edellisestä vuodesta. Tähän on syynä metallien kysynnän ja hinnan notkahdus sekä epävarma taloustilanne. 


Vuonna 2012 Suomessa oli useita kaivoshankkeita. Metallimalmikaivostoiminta ja siihen liittyvä jatkojalostus muodostavat kasvualan, jolla on mahdollisuuksia vientiin. Kaivostoiminnalla on ollut myönteisiä vaikutuksia erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen työllisyyteen. Valtio on edistänyt kaivostoimintaa muun muassa lisäämällä koulutusta, rakentamalla teitä ja rautateitä ja rahoittamalla alan tutkimusta.


Kaivoshankkeen kehittämisvaihe edellyttää pääomaa. Suomessa ei ole tällä hetkellä riittävästi kotimaista pääomarahoitusta kaivosalalle, minkä vuoksi suuri osa investoinneista on viime vuosina tullut ulkomailta.


Etsintä- ja kaivosyhtiöt ovat samojen verolakien alaisia ja maksavat veroja samoin perustein kuin muut yritykset. Eri maissa on käytössä erilaisia veromalleja.Tärkeä tavoite on huomioida ympäristöasiat kaivostoiminnassa. Suomen lainsäädäntö antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Lisätietoa rahoituksesta on Finnveran, Teollisuussijoituksen ja ELY-keskusten verkkosivuilla.


Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi

Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa

Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet (tiivistelmä)

Metallimalmikaivokset 2012

Teollisuusmineraali, vuolukivi- ja jalokivikaivokset 2012Kemin kromikaivos on toiminut 1960-luvulta lähtien (jpg) (110 KB)Malminlouhinta (kalvo) Cleantechin strateginen ohjelmaSivua viimeksi päivitetty: 8.4.2014
Tulosta sivu