På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kehittäminen

kaupunkiAlueiden kehittämisellä vahvistetaan kilpailukykyä, edistetään taloudellista tasapainoa, kehitetään elinkeinotoimintaa ja tuetaan työllisyyttä.

 

Tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä ja niiden sisäisiä kehityseroja sekä edistää väestön hyvinvointia ja osaamista. Lisäksi parannetaan elinympäristön laatua ja tuetaan kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta.

 

Tavoitteita tarkennetaan hallituskausittain.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on toteuttaa tavoitteet elinkeino-, työllisyys-, innovaatiopolitiikan ja yhä useammin myös energiapolitiikan keinoin. Maakuntien liitot ottavat tavoitteet huomioon laatiessaan omia maakunnallisia kehittämisohjelmiaan ja toteuttaessaan niitä.

 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka tukee ja täydentää Suomen omaa politiikkaa. Suomen rakennerahastostrategiassa määritellään ne tavoitteet ja painopisteet, joiden mukaan rakennerahastoista myönnetään tukea eri kohteisiin.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahastojen ohjelmien toteuttamisesta ja ohjaa työhön osallistuvia muita toimijoita niihin liittyvissä asioissa.

 

Kun EU:n koheesiopolitiikkaa kehitetään ja uudistetaan, ministeriö valmistelee niihin liittyvät Suomen kannanotot yhteistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.


Sivua viimeksi päivitetty: 3.6.2014
Tulosta sivu