På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Innovaatiot

puurakennus280x145Innovaatio on osaamisesta syntynyt kilpailuetu, joka hyödyttää liiketoimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvointia. Innovaatio voi olla
  • uuden tiedon, osaamisen tai teknologian soveltaminen 
  • uusi tuote, tekninen ratkaisu, tuotantoprosessi
  • uusi asiantuntijapalvelu
  • uusi muotoilu tai brändi
  • uusi liiketoimintamalli, arvoketju tai –verkosto
  • uusi työtapa, organisaatio- tai johtamismalli
  • uudella tavalla toteutettu julkinen palvelu.

Osaamiseen perustuvilla kilpailueduilla tavoitellaan yritysten parempaa kilpailukykyä ja kasvua sekä näiden vaikutuksia kansantalouteen ja sitä kautta hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Innovaatioiden sisällöt hyödyttävät myös liiketalous-, käyttäytymis-, kulttuuri-, terveys- ja sosiaalitieteitä. 

 

Monipuolinen ja vahva osaaminen parantaa Suomen kilpailuetua maailmantaloudessa. Kilpailuetua syntyy entistä monipuolisemmasta osaamisesta tieteessä ja teknologiassa, liiketoimintamalleista, palveluratkaisuista, muotoilusta sekä tavoista organisoida työtä ja tuotantoa. Kyvykkäillä ihmisillä ja tiiviillä innovaatioyhteisöillä on tärkeä asema innovaatioiden syntyprosessissa. Innovaatiot syntyvät erilaisten osaamisten uusina yhdistelminä, joissa tieteenalojen ja toimialojen rajat on ylitetty.   

  

Julkisen sektorin toimenpiteillä vaikutetaan innovaatiotoiminnan edellytyksiin, kannusteisiin ja innovaatioympäristön toimivuuteen. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan toteuttaminen edellyttää julkisilta toimijoilta yhteistyötä, jossa yhdistetään monipuolisesti erilaiset politiikkatoimenpiteet esimerkiksi julkisten palvelujen tehostamisessa ja alueellisten innovaatiokeskittymien rakentamisessa. Innovaatiopolitiikka on osa elinkeinopolitiikkaa.


      Ehdotus kansalliseksi innovaatiostrategiaksi 12.6.2008 (pdf) (243.5 KB) Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012 - 2016 (pdf) (80.5 KB)Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011-2015 (pdf) (1.1 MB) Innovaatiopolitiikan linjaukset 2012 - 2015 ja painopisteet vuodelle 2011 (pdf) (76.9 KB)Sivua viimeksi päivitetty: 16.3.2016
Tulosta sivu