På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Poikkeuslupamenettelyt ja päätökset

Komission päätös erityisalojen direktiivin soveltamisalan poissulkemismenettelystä


Komission päätös 2005/15/EY koskee vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa säädetyn menettelyn soveltamissääntöjä. Kysymys on siis direktiivin soveltamisalasta poissulkemismenettelyä ja vaadittavia selvityksiä koskevasta ohjeesta. Direktiivistä 2004/17/EY käytetään nimitystä erityisalojen hankintadirektiivi. Julkaistu virallisessa lehdessä L 7, 11.1.2005, s. 7-17.
Komission päätös 2005/15/EY
Komissio päätös erityisalojen hankintalain 11 §:n mukaisesta poikkeusluvasta; sähkön tuotanto ja myynti Komission päätös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisesta sähkön tuotantoon ja myyntiin Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta (2006/422/EY), julkaistu virallisessa lehdessä L 168, 21/6/2006 s. 33-36.
Komission päätös erityisalojen hankintalain 11 §:n mukaisesta poikkeusluvasta; sähkön tuotanto ja myynti

Komission päätös erityisalojen hankintalain 11 §:n mukaisesta poikkeusluvasta; tiettyjen Suomessa, Ahvenenmaata lukuun ottamatta, tarjottavien postialan palvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolella (2007/564/EY), julkaistu virallisessa lehdessä L 215, 18/8/2007 s. 21-26.

Komission päätös erityisalojen hankintalain 11 §:n mukaisesta poikkeusluvasta; postialan palvelut

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (finlex)


Komission tulkitsevat tiedonannot erityisaloilla

Erillis- ja yksinoikeuden määritelmä, asiakirja englanniksi. (Explanatory Note - Utilities Directive - Definition of Exclusive or Special Rights)
Useita toimintoja koskevat hankintasopimukset, asiakirja englanniksi. (Explanatory Note - Utilities Directive -Contracts Involving More Than One Activity)
Sivua viimeksi päivitetty: 2.2.2012
Tulosta sivu