På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Olkiluoto 3:n luvitus

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti 8.1.2004 valtioneuvostolle hakemuksen jolla se haki ydinenergialain mukaista lupaa Olkiluoto 3 -nimisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon.

 

Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan 17.2.2005. Periaatepäätöksen valtioneuvosto teki TVO:n hankkeesta 17.1.2002 ja eduskunta jätti sen voimaan 24.5.2002.

 

Rakentamislupahakemuksessa esitetty painevesityyppinen ydinvoimalaitostyyppi EPR (European Pressurized Water Reactor) oli yksi niistä laitosvaihtoehdoista, joille TVO teki soveltuvuusselvityksen periaatepäätösvaiheessa. Reaktorin lämpöteho on 4300 megawattia. Laitosyksikön sähköteho on noin 1600 megawattia ja sen tekninen käyt­tö­ikä on noin 60 vuotta. Laitosyksikön toimittaa ranskalais-saksalainen Areva-Siemens-konsortio.

 

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn sisältyi lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Rakentamislupahakemuksen käsittelyssä haluttiin erityisesti varmistua siitä, että valittu laitos täyttää asetetut tur­valli­suus­vaatimukset. Sä­tei­­ly­­turvakeskuksen lausunnolla oli lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kan­sa­lai­sil­la oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta kauppa- ja teollisuusministeriölle kirjallisesti tai Internetin kautta.

 

TVO:n arvion mukaan laitoksen rakentaminen kestänee vuoteen 2013 asti. Rakentamisen aikana TVO:n on jätettävä vielä lain mukainen käyttölupa­hakemus valtioneuvostolle. Myös tämän lupahakemuksen käsittely kestää noin vuoden. Käyttöluvan myöntämisen jälkeen laitoksen käynnistys voisi tapahtua vuonna 2014.

 

Näiltä sivuilta ja alempana olevista linkeistä löydät rakentamisluvan, rakentamislupahakemuksen, tietoa hankkeen tähänastisesta kulusta ja ydinvoimalaitoksen luvitus- eli lisensiointiprosessista sekä  muuta ajankohtaista tietoa hankkeesta. Uuden ydinvoimalaitoksen jätehuolto tullaan hoitamaan nykyisten voimalaitosten jätehuollon periaatteiden mukaisesti ja myös jätehuollosta on lisätietoja näillä sivuilla. Ulkoisista linkeistä löydät esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvalvonnan suunnitelmat ja hakijan eli voimalaitoksen rakentajan antamat tiedot.

yvpaatosFIN (pdf) (112.9 KB) Säteilyturvakeskus Teollisuuden Voima Oyj

Sivua viimeksi päivitetty: 29.6.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja antaa

Aurela, Jorma