På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Olkiluoto 3:n luvitus

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti 8.1.2004 valtioneuvostolle hakemuksen jolla se haki ydinenergialain mukaista lupaa Olkiluoto 3 -nimisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon.

 

Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan 17.2.2005. Periaatepäätöksen valtioneuvosto teki TVO:n hankkeesta 17.1.2002 ja eduskunta jätti sen voimaan 24.5.2002.

 

Rakentamislupahakemuksessa esitetty painevesityyppinen ydinvoimalaitostyyppi EPR (European Pressurized Water Reactor) oli yksi niistä laitosvaihtoehdoista, joille TVO teki soveltuvuusselvityksen periaatepäätösvaiheessa. Reaktorin lämpöteho on 4300 megawattia. Laitosyksikön sähköteho on noin 1600 megawattia ja sen tekninen käyt­tö­ikä on noin 60 vuotta. Laitosyksikön toimittaa ranskalais-saksalainen Areva-Siemens-konsortio.

 

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn sisältyi lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Rakentamislupahakemuksen käsittelyssä haluttiin erityisesti varmistua siitä, että valittu laitos täyttää asetetut tur­valli­suus­vaatimukset. Sä­tei­­ly­­turvakeskuksen lausunnolla oli lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kan­sa­lai­sil­la oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta kauppa- ja teollisuusministeriölle kirjallisesti tai Internetin kautta.

 


yvpaatosFIN (pdf) (112.9 KB) Säteilyturvakeskus Teollisuuden Voima Oyj

Sivua viimeksi päivitetty: 19.4.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja antaa

Aurela, Jorma