På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Ydinenergia

olkiluoto3280x145Suomessa kulutetusta sähköstä yli neljännes tuotetaan ydinenergialla. Maassa toimii neljä ydinvoimalaa, ja helmikuussa 2005 valtioneuvosto myönsi viidennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiselle luvan.


Työ- ja elinkeinoministeriöön jätettiin 2008-2009 kolme periaatepäätöshakemusta koskien uusia ydinvoimalaitosyksiköitä. Valtioneuvosto teki 6.5.2010 myönteisen periaatepäätöksen kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön osalta. Ne koskevat Teollisuuden Voima Oyj:tä ja Fennovoima Oy:tä. Periaatepäätökset edellyttävät eduskunnan vahvistusta. Eduskunta päätti 1.7.2010 jättää nämä päätökset voimaan.

 

Ydinvoima edesauttaa merkittävästi Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteutusta. Ydinvoiman käytöstä ei käytännössä aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Suomen ydinjätehuollossa on käynnistetty vähä- ja keskiaktiivisten radioaktiivisten jätteiden loppusijoitus ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta suomalaiseen kallioperään on myös tehty eduskunnan vahvistama periaatepäätös.

 

Ydinenergian käyttöön sisältyvät riskit edellyttävät kattavampaa ja intensiivisempää valvontaa kuin minkään muun energiamuodon. Valvonnan tarkoitus on varmistaa ydinvoiman käytön turvallisuus, ydinjätteiden asianmukainen käsittely ja se, ettei ydinenergian käyttö johda ydinaseiden kehittämiseen. Valvonnan tavoitteet ja puitteet määrittelee ydinenergialainsäädäntö, jonka kantavana periaatteena on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.


Sivua viimeksi päivitetty: 17.9.2013
Tulosta sivu