På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Loviisa 1 ja 2; käyttöluvan uusinta

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) jätti 1.11.2006 valtioneuvostolle hakemuksen jolla se haki ydinenergialain mukaisia käyttölupia ydinvoimalaitosyksiköille Loviisa 1 ja 2. Valtioneuvosto myönsi käyttöluvat 26.7.2007.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyi lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä haluttiin erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla oli lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta kauppa- ja teollisuusministeriölle kirjallisesti tai Internetin kautta.

Näiltä sivuilta löydät käyttölupahakemuksen sekä muuta tietoa hankkeesta.


Sivua viimeksi päivitetty: 31.10.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja antaa

Aurela, Jorma