På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Mitä kaupanesteet ovat?

Kaupanesteitä ovat sellaiset määräykset ja viranomaisten toimenpiteet, jotka kohtuuttomasti hankaloittavat tavaroiden tai palveluiden kauppaa viennissä tai tuonnissa. Kaupanesteiksi voidaan lukea myös erilaiset rajoitukset investoida toiseen maahan. Vakavimmillaan kaupanesteet aiheuttavat menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta jo vähäisinäkin vaativat ylimääräistä aikaa ja vaivannäköä sekä aiheuttavat lisäkustannuksia.

 

Kaupanesteiksi voidaan lukea esimerkiksi

  • tekniset kaupanesteet kuten standardit, tekniset määräykset sekä erilaiset tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset
  • tuontilisensiointi, tuontikiintiöt, tuontikiellot
  • tullausmenettelyt ja rajalla vaadittavat erityisasiakirjat
  • korkeat tullit ja muut maksut
  • syrjivä verotuskäytäntö
  • teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomukset
  • valuuttamääräykset, rajoitukset voittojen kotiuttamisessa
  • syrjivät menettelyt julkisissa hankinnoissa ja kotimaisuusvaatimukset
  • investointirajoitukset ja -ehdot
  • voimassaolevien lakien puutteellinen toimeenpano

Muutama esimerkki kaupanestetapauksista

EU:n sisämarkkinoilla

 

Ranskan viranomaiset eivät hyväksyneet ruotsalaisen viejän palosammuttimien vaatimustenmukaisuuden arviointia, vaikka tuote oli testattu toimivaltaisessa laitoksessa Ruotsissa. Asiassa avattiin nk. SOLVIT-menettely. Havaittuaan toiminnan olevan EU-lainsäädännön vastaista Ranskan viranomaiset julkaisivat Virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa kyseessä olevan tuotteen saattaminen vapaasti Ranskan markkinoille sallittiin. Ranska myös lisää vastavuoroisen tunnustamisen lausekkeen kansalliseen säädökseen, jolla tunnustetaan ei-ranskalaiset sertifikaatit ja vaihtoehtoiset tavat todentaa vaatimustenmukaisuus. Ratkaisuun päästiin neljässä viikossa.

 

EU:n ulkopuolisilla markkinoilla

 

Useat yrtykset eri puolilla EU:ta ilmoittivat kansallisille viranomaisille ongelmista pneumaattisten renkaiden viennissä Egyptiin. Valitusten mukaan Egypti sovelsi renkaiden tuontiin syrjivää ennakkotarkastusmenettelyä.

 

Egyptissä renkaiden testauksen suoritti valtion omistama yhtiö, joka on myös itse merkittävä renkaiden valmistaja. Yhtiö kieltäytyi tuontirenkaiden teknisistä tarkastuksista ja katsoi, että visuaalinen testi on riittävä. Näiden visuaalisten testien perusteella ulkomaista alkuperää olevien renkaiden laatu "todettiin" toistuvasti riittämättömäksi ja tuonti pysähtyi käytännössä kokonaan.


Kun jäsenmaiden yksittäiset yhteydenotot Egyptin viranomaisiin eivät tuottaneet tuloksia, EU-komissiota informoitiin asiasta. Komission ja Egyptin käymien epävirallisten neuvottelujen tuloksena tuontia syrjivät tarkastusmenettelyt lakkautettiin.


Sivua viimeksi päivitetty: 7.1.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Koskela, Akseli