Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branschtjänsten koordinerar och utvecklar informationstjänsten och det arbete som utförs av branschcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet. Kunderna har tillgång till informationstjänsten via branschrapporterna och statistikbilderna i Toimiala Online.


Experttjänst

Alla branschchefer och branschexperter på olika håll i landet är riksomfattande experter inom sina branscher. Vid TE-centralerna finns för dessa branscher regionala experter på bl.a. frågor som gäller finansiering, utveckling eller rådgivning i anslutning till företagsprojekten.


Branschrapporter

Branschrapporterna är en analytisk publikationsserie om affärsverksamhetens situation och framtidsutsikterna i Finland inom olika branscher. I rapporternas nya internationaliseringsöversikter ägnas också branschens exportutsikter allt större uppmärksamhet. I rapporterna ingår branschbeskrivning, statistik och prognoser inklusive tolkningar. Rapporterna ger också undersökta faktauppgifter för de olika faserna i företagsverksamheten. I varje branschrapport finns ett referat på svenska.

Branschrapporterna uppdateras i huvudsak årligen. De finns gratis tillgängliga på internet på finska i pdf-format som lätt kan skrivas ut. Dessutom arrangeras om hösten regionala avgiftsfria branschspecifika expertseminarier. I samband med seminarierna offentliggörs de nya branschrapporterna.

I samband med varje branschrapport är det också möjligt att få en bildbastillämpning, där de viktigaste statistikuppgifterna om branschen automatiskt uppdateras från databasen Toimiala Online till färdiga bilder i anslutning till den aktuella branschrapporten. Branschrapportserien omfattar över 100 publikationer från och med år 2001.

Du får branschrapporterna gratis till ditt förfogande via länken nedan.


Branschrapporter (på finska)


Toimiala Online

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi. Den ger sina användare ännu noggrannare information om läget i olika branscher än branschrapporterna.

Informationen produceras av bl.a. Statistikcentralen, Suomen Asiakastieto, Tullen, Näringslivets centralförbund EK, ETLA, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Tjänsten är via användaravtal avsedd för den offentliga sektorn och utvalda intressentgrupper. Toimiala Online är en avgiftsbelagd informationstjänst och är tillsvidare i bruk endast inom den offentliga sektorn.

Toimiala Online är arbets- och näringsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets samprojekt.

Du kan bekanta dig med Toimiala Online via länken nedan.


Toimiala Online (på finska)


Annan verksamhet

ANM Branschtjänst arrangerar tillsammans med Finnvera, Centralen för turistfrämjande och jord- och skogsbruksministeriet årligen för bl.a. TE-centralernas, Finnveras och olika finansinstituts experter avgiftsbelagda branschdagar gällande olika branscher.

Under branschdagarna framför experterna och företagarna inom branschen sin syn på branschens riksomfattande och regionala situation, branschens utveckling, internationalisering och aktuella teman som hänför sig till finansieringen inom branschen.

Du kommer till ANM Branschtjänst via länken nedan.

ANM Branschtjänst (på finska)

Senast uppdaterad: 01.12.2011
Printa