Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Utvecklande av företag

För att förbättra den finska konkurrenskraften utvecklar arbets- och näringsministeriet företagens verksamhetsbetingelser. Våra verktyg i detta arbete är utvecklingstjänster för företagen, finansiering som beviljas företagen, lagstiftning som utvecklar verksamhetsbetingelserna och utvecklingsprojekt inom sektorerna.


Företagens affärsrörelse utvecklar ministeriet genom förberedande kurser i företagande och produktifierade sakkunnigtjänster. Genom internationaliseringstjänster och produktutvecklingsstöd försöker vi främja företagens tillväxt. Vi främjar nätbildningen mellan små och medelstora företag och mätningen av immateriellt kapital.


Sporrande till företagsamhet innebär att företagarkulturen och företagsatmosfären höjs. Vi samarbetar med andra myndigheter för att de administrativa bördorna skall kunna lindras med datateknikens hjälp och för att hindren för företagandet skall bli lägre.


Arbets- och näringsministeriet försöker skapa gynnsamma betingelser för näringslivets aktörer för att deras möjligheter att konkurrera med kvalitet skall kunna utvecklas.


Senast uppdaterad: 17.02.2014
Printa