Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Uppföljning av gruppermitteringar

På denna sida finns de månatliga sammanfattningarna (fr.o.m. april 2010 på svenska) för den separata uppföljningen av gruppermitteringar. Beräkningarna baserar sig på de uppgifter per arbets- och näringsbyrå som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) lämnat. Sammanfattningarna per NTM-centralen och bransch är från hela landet. I vidstående filer med sammanfattningar ingår i antalet gruppermitteringar som är i kraft de permitteringar som enligt arbetsgivarnas meddelanden pågick vid beräkningsdatumet för månaden i fråga. Sammanfattningen per NTM-centralen inkluderar dessutom en annan tabell som baserar sig på förhandsinformation från arbetsgivarna. I tabellen ingår uppgifter om framtida permitteringar som eventuellt börjar efter beräkningsdagen.

De flesta gruppermitterade anmäler sig inte som arbetssökande vid TE-byrån, så de siffror som anges i denna uppföljning av gruppermitteringar ingår inte i antalet permitterade i arbetsförmedlingsstatistiken. Det antal permitterade som ingår i arbetsförmedlingsstatistiken anges i statistikpublikationer, exempelvis sysselsättningsöversikten. Uppgifterna i uppföljningen av gruppermitteringar offentliggörs månatligen samtidigt med uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken. Fr.o.m. 2010 är permitteringsuppgifternas tvärsnittsuppgift från slutet av föregående månad.

Permitteringarna kan vara individuella permitteringar eller gruppermitteringar. De gruppermitterade behöver inte anmäla sig som arbetssökande vid TE-byrån, eftersom de får arbetslöshetsdagpenning utgående från arbetsgivarens anmälan till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.  Arbetsgivaren ska också anmäla gruppermitteringar till den lokala TE-byrån. Gruppermittering kan endast genomföras när man permitterar minst 10 personer för viss tid eller på förkortad arbetsvecka.

De individuella permitteringarna ingår i arbetsförmedlingsstatistiken och i antalet arbetslösa arbetssökande. De personligen permitterade ska alltid anmäla sig som arbetssökande vid TE-byrån för att få arbetslöshetsdagpenning. Arbetstagarna ska alltid permitteras personligen när permitteringen gäller tills vidare (utan utsatt tidpunkt då permitteringen upphör) eller när färre än 10 personer permitteras. Dessutom är det typiskt att ett fåtal gruppermitterade på eget initiativ anmäler sig som arbetssökande vid TE-byrån, och då ingår också de i antalet permitterade i arbetsförmedlingsstatistiken.Senast uppdaterad: 20.02.2014
Printa
Tabeller
  Namn
År 2014 NY
December 2014 NY
November 2014
Oktober 2014
September 2014
Augusti 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Mars 2014
Februari 2014
Januari 2014
År 2013
År 2012
År 2011
År 2010