Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrar som ett av regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för stärkande av en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom att det främjar skogsbranschens konkurrenskraft och förnyelse. Programmet ökar i enlighet med sina mål träbyggandet, användningen av trä, exporten inom branschen samt den nya affärsverksamheten inom bioekonomi.

 

Byggandet av trähöghus har tack vare satsningarna kommit upp som ett nytt alternativ i det industriella byggandet.  Konkurrenskraften, tillväxten och internationaliseringen har främjats genom olika utredningar och utvecklingsprojekt samt genom effektivare påverkan. Strategiska programmet för skogsbranschen satsade 2013 som ett nytt område på utvecklingen av bioekonomin.  Ny affärsverksamhet inom bioekonomin har också utvecklats i samarbete med små och medelstora och stora företag.

Läs mer om programmet…Kuva_1

 

 


Aktuellt

24.02.2015 Spinnova Oy:s träfibertrådsprojekt vann bioraffinaderitävlingen

Spinnova Oy har vunnit den internationella bioraffinaderitävlingen, som arbets- och näringsministeriet arrangerat, med sin nya produktionsteknik för textilfiber. De två övriga förslag som belönats är Biovakka Suomi Oy:s koncept, som förenar produktionen av biogas, näringsämnen och biodrivmedel, och ett förslag från Kemijärvi konsortio som handlar om produktion av nya biomaterial och kemikalier med hjälp av inhemsk teknik.

Mer om ämnet

19.12.2014 Investeringsprojektförslag för cirka 1,5 miljarder euro i bioraffinaderitävlingen

I den internationella planeringstävlingen för bioraffinaderier, som arbets- och näringsministeriet har ordnat inlämnades inom utsatt tid, dvs. fram till den 4 december 2014, drygt tio ansökningar som uppfyllde kriterierna och det sammanlagda värdet av de föreslagna investeringarna uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. Med tävlingen vill man snabba upp kommersialiseringen av innovationer inom bioekonomin och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland.

Mer om ämnet

10.04.2014 Sixten Sunabacka i TEMatik-bloggen: Finland står stadigt på sitt träben även när man övergår till bioekonomi

Vem skulle för tio år sedan ha trott att det av finländskt trä görs bioolja, drivmedel och biomaterial som ersätter plast?

Mer om ämnet

03.03.2014 Träbroar nytt marknadsområde för Finlands mekaniska träförädling

Inom arbets- och näringsministeriets strategiska program för skogsbranschen har inletts ett träbroprojekt, vars syfte är att i samarbete med aktörerna i branschen mångdubbla marknaden för träbroar i Finland. Det kan också vara möjligt att utveckla träbroarna till en beaktansvärd exportprodukt, som har ett högt förädlingsvärde och stöder vårt lands växande bioekonomi.

Mer om ämnet


Senast uppdaterad: 27.03.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

 

Strategidirektör Sixten Sunabacka,

tfn  +358 400 366 148

sixten.sunabacka(at)tem.fi


Utvecklingschef (programmet för träbyggande) Markku Karjalainen

tfn +358 40 583 2127

markku.karjalainen[at]tem.fi


Konsultativ tjänsteman

Reima Sutinen,

tfn +358 50 325 8719

reima.sutinen(at)tem.fi


Utvecklingschef

Jussi Manninen

tfn +358 40 535 5947

jussi.manninen(at)tem.fi


Planerare Anne Jatila-Jokinen,

tfn +358 50 592 2105

anne.jatila-jokinen(at)tem.fi 


Samtalspriser


bioekonomi

träbyggande

skogsindustri