Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Strategiska program och spetsprojekt

Vid arbets- och näringsministeriet pågår flera omfattande projekt och program med anknytning till regeringsprogrammet. Arbets- och näringsministeriet medverkar allt som allt i cirka 40 av spetsprojekten i regeringsprogrammet, antingen som ansvarig eller delansvarig.

 

Strategiska program

Genom de strategiska programmen inleds och verkställs reformer i anslutning till vissa temahelheter, innoveras nya handlingsprogram och lokaliseras nya utvecklingsområden.

 

Bakom de strategiska projekten finns stora samhälleliga utmaningar. Utmaningarna bemöts genom att man verkställer nödvändiga konkreta reformer.

 

Följande strategiska program med anknytning till regeringsprogrammet pågår:


Arbets- och näringspolitiska utvecklingsprogrammet för välfärdssektorn (HYVÄ)

Strategiska programmet för skogsbranschen (MSO)

Strategiska programmet för strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion (RTT)

Strategiska programmet för cleantech (CSO)

Projektet Arbetsliv 2020

 

Andra spetsprojekt

Andra centrala spetsprojekt som arbets- och näringsministeriet ansvarar för eller i vid omfattning medverkar i:

 

Den strategiska verkställighetsplanen

Tre prioritetsområden för Jyrki Katainens regering är att förebygga fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin samt stärka en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen och konkurrenskraften. Arbets- och näringsministeriet samordnar det sist nämnda prioritetsområdet.

 

Den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet preciserar de viktigaste målen för prioritetsområdena, spetsprojekten och beredningsansvaret till strategiska förvaltningsöverskridande politikhelheter.

 


.

Senast uppdaterad: 07.06.2013
Printa