Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Internationellt innovationssamarbete

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för Finlands näringspolitik och som en del av den för främjandet av företagens internationalisering och tillväxt. Eftersom vi är en liten nation har vårt land blivit alltmer beroende av företagens internationalisering och förmåga att locka utländska investeringar till Finland.


Globaliseringen och marknadernas öppnande förutsätter en kontinuerlig utveckling av företagens internationella konkurrenskraft. De finländska företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom god kompetens och innovativ verksamhet samt genom att utnyttja modern teknologi. Ett effektivt utnyttjande av alla resurser är en viktig framgångsfaktor för företagen.

 

Inom arbets- och näringsministeriet förvaltningsområde finns en uppsättning tjänster som främjar internationalisering. Företagen erbjuds rådgivning, utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster. Med hjälp av dem uppmuntrar ministeriet företagen, särskilt små och medelstora företag som söker tillväxt genom internationalisering, att internationalisera sig eller att stärka sin redan inledda internationella verksamhet. Tjänsterna avser att stärka Finlands ställning som hemland för internationell affärsverksamhet och samtidigt öka företagsamheten, investeringarna, tillväxten, sysselsättningen och kompetensen.

 

Utöver ministeriet och andra nationella aktörer erbjuds företagen internationaliseringstjänster av bl.a. de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Information om offentliga och offentligt finansierade företagstjänster har sammanförts i webbtjänsten FöretagsFinland, som också har en telefontjänst för nystartade företag.  

 
Senast uppdaterad: 20.02.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Heinonen Jaani
jaani.heinonen(at)tem.fi