Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv: Målet är att trygga finansieringen av välfärden

I bakgrunden för politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv finns oro för huruvida finansieringsunderlaget för välfärden kommer att hålla, då befolkningen i arbetsför ålder för första gången i vår historia börjar minska. Politikprogrammet syftar till att motarbeta en minskning av arbetsinsatsen, trots att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Samtidigt accentueras produktivitetens betydelse som grund för den ekonomiska tillväxten och välfärden.

 

Politikprogrammets innehåll är indelat i tre delar.

  1. Den första delen består av metoder med hjälp av vilka man kan tillvarata arbetsinsatsen så maximalt som möjligt och tillgodose behovet av kompetent arbetskraft också genom att öka den utländska arbetskraftens andel.
  2. Politikprogrammets andra del innefattar åtgärder för att öka viljan till tillväxt hos företagare och företag och för att utveckla verksamhetsmiljön för företag i Finland, så att största möjliga konkurrenskraft uppnås.
  3. Programmets tredje del syftar till att samtidigt förbättra både arbetslivets kvalitet och arbetets produktivitet.

Strävan är att motverka den knapphet på arbetskraft som följer av att befolkningen i arbetsför ålder börjar minska, bl.a. genom att man snabbar upp övergången från studier till arbete, sporrar äldre till att fortsätta i arbetet ännu längre, i detalj kartlägger de befintliga inhemska arbetskraftsreserverna och försöker finna sätt att få reserverna att bli yrkesverksamma på arbetsmarknaden. Man försöker också öka arbetsinsatsen genom att minimera sådana avbrott under arbetskarriären som beror på hälsoskäl eller arbetslöshet. I och med att befolkningen i arbetsför ålder minskar, blir det ännu viktigare att se till att den vuxna befolkningens kunskaper och färdigheter bibehålls på en så hög nivå som möjligt under hela arbetskarriären.

 

Strävan är att öka viljan till företagande och tillväxtorienteringen i företag bl.a. genom fostran till företagsamhet, beskattning och offentlig finansiering samt genom att man vidareutvecklar företagarnas sociala trygghet och minskar företagens administrativa börda. Tillväxtviljan i finländska företag är låg och därför försöker man genom programmet finna incitament till tillväxt. Programmet inbegriper flera åtgärder för utveckling av företagandet inom jord- och skogsbruk i syfte att bevara en bebodd och livskraftig landsbygd.

 

Ökad produktion är ett genomgående mål för hela politikprogrammet. Därtill har programmet fått den särskilda uppgiften att öka arbetets produktivitet genom att man utvecklar arbetsorganisationerna, förbättrar arbetslivets kvalitet och därigenom också innovationsförmågan i arbetsgemenskaper. Att arbetstagare trivs i sitt arbete och att arbetslivet är kvalitetsmässigt bra inverkar positivt på företagets eller arbetsgemenskapens produktivitet.

 

En delegation för politikprogram som består av intresseorganisationer har medverkat i utarbetandet av programmets innehåll. Programinnehållet har också behandlats i en ministergrupp som tillsatts för programmet. Ministergruppen leds av näringsminister Mauri Pekkarinen, som i egenskap av statsrådets medlem ansvarar för programgenomförandet.


Senast uppdaterad: 11.10.2011
Printa