Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Teknisk harmonisering och bedömning av överensstämmelse med kraven

Arbets- och näringsministeriet svarar för en betydande del av näringsverksamhetens s.k. tekniska infrastruktur. I denna ingår i synnerhet standardisering samt bedömning av överensstämmelse med kraven. Till det senare området hör i synnerhet mätnormal-, ackrediterings-, provnings-, besiktnings- och certifieringsverksamhet. Ministeriet har som mål att främja att dessa bassystem står på en sådan nivå att de motsvarar nationella och internationella krav samt erbjuder finska företag internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsförhållanden.

Ministeriet deltar i den internationella harmoniseringen av teknisk lagstiftning, standarder och bedömningsförfaranden samt i det arbete där man eftersträvar att främja ömsesidigt erkännande av bedömningar av överensstämmelse med kraven. Ett centralt verksamhetsområde är Europeiska unionen. Ministeriet är också med i beredningar som syftar till att ingå avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och externa länder (MRA-avtal). Dessa åtgärder koordineras i Finland av utrikesministeriet.


Senast uppdaterad: 01.10.2013
Printa

Ytterligare upplysningar

Tomi Lounema
tomi.lounema(at)tem.fi

Matti Oivukkamäki
matti.oivukkamaki(at)tem.fi

Sari Rapinoja
sari.rapinoja(at)tem.fi


På andra webbplatser