Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Tjänster för enskilda kunder

tietokoneella 280x145Offentlig arbetskraftsservice för enskilda kunder är arbetsförmedling, yrkesvals- och karriärplanering, utbildnings- och yrkesinformation, arbetskraftsutbildning samt tjänster som stöder sysselsättningen. De lokala arbets- och näringsbyråerna är experter på arbetskraftsservice.


Arbets- och näringsförvaltningens webbtjänster erbjuder alla som är intresserade av arbete och utbildning en servicekanal som är oberoende av tid och plats. Tjänsterna hittar du på www.mol.fi.


I samband med servicelinjen arbetsförmedlings- och företagstjänster finns ett öppet kundserviceutrymme som är en mötesplats för dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft. Arbets- och näringsbyråernas experter ger handledning åt arbetssökande, erbjuder arbetsmöjligheter och hjälper kunderna att utarbeta individuella planer.


Yrkesvals- och karriärplaneringstjänsten hjälper kunderna att välja ett nytt yrke eller precisera karriärplanerna. Arbets- och näringsbyråernas yrkesvalspsykologer hjälper kunderna att utarbeta genomförbara planer. Som stöd kan man använda psykologiska test eller praktiska arbets- och utbildningsförsök.


Information, utbildning och stöd

Utbildnings- och yrkesinformationstjänsten är en informations- och rådgivningstjänst som är öppen för alla. Genom tjänsten får man på många sätt information om utbildningsmöjligheter, finansiering av studierna samt branscher och yrken.


Arbetskraftsutbildningen är utbildning som finansieras av arbets- och näringsförvaltningen och som är avgiftsfri för studerandena. Arbetskraftsutbildningen är en utbildning för befolkningen i arbetsför ålder. Utbildningens syfte är att förbättra deltagarnas möjligheter att stanna kvar på arbetsmarknaden eller komma tillbaka till den. Därför är utbildningen huvudsakligen yrkesmässig.

För mer information se länken till höger: Arbetskraftsutbildning

Arbetssökande kan under vissa förutsättningar bedriva frivilliga studier utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Med arbetslöshetsförmån stöds endast studier på heltid.
För mer information se länken till höger: Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Syftet med lönesubventionerat arbete är att ge arbetslösa arbetssökande bättre yrkeskunskaper och kompetens och förbättra deras arbetsmarknadssituation, samt att främja tillträdet till den öppna arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa. Den yrkesinriktade rehabiliteringen klarlägger alternativen, om ett handikapp eller en sjukdom försvårar sysselsättningen.

Tjänsterna för de mest svårsysselsatta finns samlade vid servicecentren för arbetskraften. Servicecentren är gemensamma servicekontor för arbets- och näringsbyrån, kommunerna och FPA.


Utkomstskydd för arbetslösa

Då en person har anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och vill ansöka om arbetslöshetsförmån, ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om den arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa med tanke på de arbetskraftspolitiska förutsättningarna. Inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde sörjer arbetslöshetskassorna och FPA för betalningen av arbetslöshetsförmånen.


Senast uppdaterad: 29.01.2014
Printa
TE-palvelut 191x69