Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Karelia

Huvudsyftet med programmet är att förbättra välfärden inom programområdet med hjälp av gränsöverskridande samarbete. I syfte att nå målet förbättras den strategiska styrningen av programmets genomförande, stöds uppnående av konkreta resultat på vardera sidan av gränsen och främjas tillkomsten av påtagliga effekter i strategiskt betydelsefulla branscher.

 

Programområdet omfattar i Finland Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen samt i Ryssland Karelska republiken. Angränsande regioner är i Finland Norra Savolax och Lappland samt i Ryssland staden S:t Petersburg och regionerna Leningrad, Murmansk och Archangelsk.


Programmets offentliga finansiering under programperioden uppgår sammanlagt till ca 46,4 miljoner euro, varav EU-finansieringen utgör 23,2 miljoner euro. Dessutom deltar Finland och Ryssland i finansieringen av programmet med sammanlagt 23,2 miljoner euro.


Förvaltningsmyndighet för programmet är Norra Österbottens förbund.


Senast uppdaterad: 27.04.2012
Printa