Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Karelia

Huvudsyftet med programmet var att förbättra välfärden inom programområdet med hjälp av gränsöverskridande samarbete.  

 

 I syfte att nå målet förbättrades den strategiska styrningen av programmets genomförande, stöddes uppnående av konkreta resultat på vardera sidan av gränsen och främjades tillkomsten av påtagliga effekter i strategiskt betydelsefulla branscher.

 

Programområdet omfattade i Finland Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen samt i Ryssland Karelska republiken.  Angränsande regioner var i Finland Norra Savolax och Lappland samt i Ryssland staden S:t Petersburg och regionerna Leningrad, Murmansk och Archangelsk.

Programmets offentliga finansiering under programperioden uppgick till sammanlagt 46,4 miljoner euro, varav EU-finansieringen utgjorde 23,2 miljoner euro.  Dessutom deltog Finland och Ryssland i finansieringen av programmet med sammanlagt 23,2 miljoner euro.

 Medlen för programmet är bundna och nya projektutlysningar ordnas inte längre. Information om programmet och de finansierade projekten finns på programmets webbplats.

Förvaltningsmyndighet för programmet var Norra Österbottens förbund.


Senast uppdaterad: 13.01.2015
Printa

På andra webbplatser


Programmets webbplats