Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

EU:s strukturfondsprogram 2007–2013

Målen för EU:s strukturfondsprogram 2007–2013 är att göra medlemsstaterna, regionerna och städerna mer lockande än förut, främja innovationer, företagsamhet, sysselsättning och en kunskapsbaserad ekonomi, utveckla den regionala ekonomin samt skapa nya och bättre arbetsplatser.  

 

I Finland har genomförts under programperioden 2007–2013 målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt målet Europeiskt territoriellt samarbete.

 

Inom målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning understryker behovet att speciellt koncentrera sig på forskning, innovationer, tillgänglighet och skapande av arbetsplatser. Investeringar i humankapital har en stor betydelse i anpassningen till ekonomiska förändringar och strukturförändringar.

 

Inom målet Europeiskt regionalt samarbete och genom ENPI-programmen stöds integreringen av gränsområden och större gränsöverskridande samarbetsområden samt uppkomsten och stärkandet av nätverk mellan regioner och städer. Finland har deltagit under programperioden 2007–2013 i genomförandet av nio program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete och tre ENPI-program.

 

EU:s stöd är tilläggsfinansiering för Finlands nationella utvecklingsarbete. Finland får under åren 2007–2013 cirka 1,7 miljarder euro. Dessutom binds till EU-programmen ca 2,01 miljarder euro i nationell offentlig finansiering (staten 75 %, kommunerna 25 %).  För programmen kommer också att användas uppskattningsvis ca 2,3 miljarder euro privat finansiering.

 

Strukturfondsstrategin 2007–2013

Målet för Finlands strukturfondsstrategi har varit att stärka den nationella och regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Genom strukturfondsprogrammen stöds åtgärder för att svara mot den hårdnande nationella och internationella konkurrensen, förutse och flexibelt reagera på förändringar i världsekonomin, skapa attraktiva företags-, kompetens-, arbets- och boendemiljöer samt främja utjämningen av skillnaderna i utveckling mellan regionerna. I strategin beaktas de regionala särdragen. Åtgärderna har riktats särskilt till östra och norra Finland, glesbygdsområden samt områden med stora utmaningar i södra och västra Finland. Inom det gränsöverskridande samarbetet är  Finlands prioriteringar samarbete vid unionens yttre gränser (Finland/Ryssland) och i de nordliga regionerna samt Östersjösamarbetet.

 


Senast uppdaterad: 13.03.2015
Printa

Ytterligare upplysningar


Valkokallio Jaana