Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö


Så här söker du

Ifall du söker efter...

hittar du alla sidor som innehåller

hav

ordet hav, också som del av ord (tex. innanhavstrålare)

hav och örn

både ordet hav och ordet örn

hav inte örn

ordet hav men inte ordet örn

I vilken ordens orden kommer spelar ingen roll.

Du kan också kombinera olika sökmetoder. Om du tex söker efter hav och örn inte kung så hittar du alla sidor som innehåller orden hav och örn men som inte innehåller ordet kung. Tex sidor med "kungsörn" faller alltså bort.

Sökningen gör ingen skillnad mellan STORA och små bokstäver.


Senast uppdaterad: 14.01.2008
Printa