Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Koordinering av EU- och internationella ärenden vid arbets- och näringsministeriet

Koncernstyrningsenheten vid arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna koordineringen av EU- och internationella ärenden. Koncernstyrningsenheten utgör även ett stöd för ministeriets högsta ledning i internationella uppdrag och fungerar som ministeriets allmänna kontaktpunkt utåt i EU- och internationella ärenden.

  • Planering av ett proaktivt sätt att påverka internationellt och inom EU tillsammans med avdelningarna och enheterna.
  • Allmän koordinering av EU-ärenden: horisontella EU-ärenden och främjande av ministeriets centrala EU-prioriteringar i koordinationssystemet för EU-ärenden (inkl. representation i kommittén för EU-ärenden, EU-koordinatorns uppgifter och medlemskap i horisontella sektioner).
  • Allmän koordinering av internationella ärenden: koordinering av SRK:s och UM:s begäranden om åtgärder
  • Internationell och EU-service åt högsta ledningen: förberedelser för besök och möten.

Senast uppdaterad: 28.10.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Konsultativ tjänsteman

Tiina Heiskanen

+358 29 50 64923


Konsultativ tjänsteman
Bruun Anna
+358 29 504 8254


Näringsministerns tjänstemannasekreterare,

EU-ärenden och internationella frågor

Specialsakkunnig

Tuuli-Maaria Aalto

+358 29 50 47077


Justitie- och arbetsministerns tjänstemannasekreterare,

EU-ärenden och internationella frågor

Konsultativ tjänsteman

Pauliina Porkka

+358 29 50 48278


Planerare

Maarit Skogberg

+358 29 50 47053


E-postadressen har formen: förnamn.efternamn(at)tem.fi