Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Ministeriets avdelningar och enheter

 

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson.


Avdelningen för sysselsättning och företagande

Avdelningen leds av avdelningschef Tuija Oivo.


Grupper

 •     Strategi och styrning, Kimmo Ruth
 •     Arbetskrafts- och  företagstjänster, Jarmo Palm
 •     Kompetens och kvalitet i arbetslivet, Teija Felt
 •     Strukturell arbetslöshet och utkomst, Päivi Kerminen
 •     Integration av invandrare, Kristina Stenman

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen leds av avdelningschef  Pekka Timonen.


Grupper

 •     Lagstiftningsutveckling, Susanna Siitonen
 •     Lagstiftning om arbetslivet, Tarja Kröger
 •     Inremarknadspolitik och företagslagstiftning, Antti Riivari
 •     Konsumentpolitik och teknisk lagstiftning, Tomi Lounema
 •     Konkurrenspolitik, Elise Pekkala

Närings- och innovationsavdelningen

Närings- och innovationsavdelningen ansvarar för planeringen, genomförandet och resultaten av den nationella närings- och innovationspolitiken. Avdelningen främjar genom sin verksamhet företagens och branschernas förnyelse, tillväxt, internationalisering och export samt påverkar upprätthållandet av en internationellt konkurrenskraftig företagsmiljö i Finland.


Grupper

 •     Näringspolitik, Sakari Immonen
 •     Innovationspolitik, Petri Lehto
 •     Strategiska tillväxtbranscher, Mika Aalto
 •     Export och internationella investeringar, Severi Keinälä
 •     Styrning och ekonomi, Marjukka Aarnio  

Energiavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.


Grupper

 •     Energimarknaden, Petteri Kuuva
 •     Energieffektivitet och utsläppshandel, Timo Ritonummi
 •     Förnybar energi, Päivi Janka
 •     Kärnenergi och bränslen, Herkko Plit

Företags- och regionavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Taina Susiluoto.


Grupper

 •    Samordnings, Mari Anttikoski
 •    Regioner och självstyrelse, Marja-Riitta Pihlman
 •    Företagstjänster, Ulla Hiekkanen-Mäkelä
 •   Strukturfonder och sammanhållningspolitik, Kaisa-Leena Lintilä

Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Mervi Liukkonen.

Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela.

Den interna revisionen leds av revisionsrådet Juha Pekka Niemi


Senast uppdaterad: 26.04.2016
Printa