Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Ministeriets avdelningar och enheter

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson


Avdelningen för sysselsättning och företagande

Avdelningen leds av avdelningschef Tuija Oivo.

 

Grupper

 • Företagsamhetsutveckling och företagsstöd, Heikki Vesa
 • Arbetskrafts- och företagstjänster, Jarmo Palm
 • Kompetens och kvalitet i arbetslivet, Teija Felt
 • Strukturell arbetslöshet och utkomst, Päivi Kerminen
 • Integration av invandrare, Kristina Stenman

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen leds av avdelningschef  Pekka Timonen.

 

Grupper

 • Lagstiftningsutveckling, Pasi Järvinen
 • Lagstiftning om arbetslivet, Tarja Kröger
 • Inremarknadspolitik och företagslagstiftning, Antti Riivari
 • Konsumentpolitik och teknisk lagstiftning, Tomi Lounema
 • Konkurrenspolitik, Elise Pekkala

 

Närings- och innovationsavdelningen 

Närings- och innovationsavdelningen ansvarar för planeringen, genomförandet och resultaten av den nationella närings- och innovationspolitiken. Avdelningen främjar genom sin verksamhet företagens och branschernas förnyelse, tillväxt, internationalisering och export samt påverkar upprätthållandet av en internationellt konkurrenskraftig företagsmiljö i Finland. Avdelningen leds av avdelningschef Petri Peltonen.

Grupper

 • Näringspolitik, Sakari Immonen
 • Innovationspolitik, Petri Lehto
 • Strategiska tillväxtbranscher, Mika Aalto
 • Export och internationella investeringar, Severi Keinälä
 • Styrning och ekonomi, Marjukka Aarnio 

 

Energiavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.

 

Grupper

 • Energimarknaden, Petteri Kuuva
 • Energieffektivitet och utsläppshandel, Timo Ritonummi
 • Förnybar energi, Päivi Janka
 • Kärnenergi och bränslen, Herkko Pli

 

Regionalavdelningen

Avdelningen leds av avdelningschef Taina Susiluoto


Grupper

 • Samordnings och ekonomi, Mari Anttikoski
 • Regional styrning och politik, Marja-Riitta Pihlman
 • Strukturomvandling och internationellt samarbete, Tapani Mattila
 • Strukturfonds, Kaisa-Leena Lintilä

 

Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Mervi Liukkonen

Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela

Den interna revisionen leds av revisionsrådet Juha Pekka Niemi


Senast uppdaterad: 01.02.2016
Printa