Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Utsläppshandelsperioden 2008-2012

Statsrådet har den 14 februari 2008 fattat beslut om att bevilja energiproducerande anläggningar och industrianläggningar utsläppsrätter för utsläppshandelsperioden 2008–2012. Beslutet innehåller uppgift om de utsläppsrätter som beviljas per anläggning. Beslutet baserar sig på den nationella fördelningsplanen därav kommissionens har fattat beslut den 4 juni 2007. Kommissionens beslut angående förslaget till Finlands nationella fördelningsplan förutsatte ändringar till fördelningsplanen.


Enligt kommissionens beslut ska den totala mängden utsläppsrätter per år minskas med 2,042109 miljoner ton koldioxid, vilket innebär att det totala antalet utsläppsrätter som årligen får fördelas motsvarar 37,557891 miljoner ton koldioxid. För genomförande av kommissionens beslut har lagen om utsläppshandel ändrats genom lag 1468/2007. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2008. Utsläppshandelslagens bestämmelser om fördelningskriterierna för utsläppsrätter för utsläppshandelsperioden 2008–2012 har ändrats så att minskningarna i utsläppsrätterna enligt kommissionens beslut har fördelats ganska jämnt på de olika undergrupperna.

 

De fördelningskriterier som ingår i beslutet om beviljande av utsläppsrätter för utsläppshandelsperioden 2008–2012 har fastställts i lagarna 108/2007 och 1468/2007 om ändring av lagen om utsläppshandel. Utsläppsrätterna delas ut gratis. För att underlätta fördelningen av utsläppsrätterna har anläggningarna delats in i undergrupper enligt typen av produktion eller verksamhet i enlighet med lagen om utsläppshandel. För varje undergrupp har man använt särskilda fördelningskriterier för utsläppsrätterna.

 

Det totala antalet utsläppsrätter för perioden 2008-2012 är 187,8 miljoner ton. Antalet anläggningar som tilldelas utsläppsrätter är 566.

 

Av det totala antalet utsläppsrätter reserveras 7 miljoner utsläppsrätter för att bli utdelade till s.k. nya deltagare under den aktuella utsläppshandelsperioden. Denna utsläppsrättsreserv för nya deltagare tog slut sommaren 2009.

 

Under utsläppshandelsperioden 2008–2012 har verksamhetsutövarna en möjlighet att för fullgörande av sina åtaganden använda utsläppsenheter som härstammar från sådana projekt som genomförts i andra länder och som minskar utsläppen (s.k. projektmekanismer).

Den största tillåtna användningen av projektmekanismer varierar för varje undergrupp.

 

Statsrådets beslut notifieras till Europeiska gemenskapernas kommission av arbets- och näringsministeriet. Utsläppsrätterna kan bokföras på de konton för verksamhetsutövarnas anläggningar som finns i registret över utsläppsrätter efter det att kommissionen godkänt beslutet.


Beslut om beviljande av utsläppsrätter, 14.2.2008 (pdf) (685 KB)Bilaga 1 (pdf) (263.8 KB)Bilaga 2 (pdf) (420.2 KB)Bilaga 3 (pdf) (17.8 KB)Bilaga 4 (pdf) (33 KB)Bilaga 5 (pdf) (27.5 KB)

Senast uppdaterad: 27.01.2012
Printa

Ytterligare upplysningar

Juha Rajala

juha.rajala(at)tem.fi