Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

MKB för nya kärnkraftsprojekt

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, dvs. MKB-processen, består av två faser. Under första fasen gör kraftbolagen upp MKB-program och under andra fasen utarbetar de MKB-beskrivningar. Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen under båda faserna (till 1.1.2008 var det handels- och industriministeriet som var kontaktmyndighet).


Materialet från MKB-processerna för de kärnkraftverksprojekt som fick positivt principbeslut år 2010 finns bifogat

Senast uppdaterad: 01.02.2012
Printa