Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Slutförvaringsprojektet för använt kärnbränsle

Avsikten är att använt kärnbränsle från finska kärnkraftsanläggningar skall placeras i ett slutförvar som skall byggas på ön Olkiluoto i Euraåminne. I den planerade anläggningen finns ett ovan jord beläget inkapslingsverk för bränsle samt slutförvaringsutrymmen som byggs på ca 500 meters djup. I anläggningen kan endast sådant använt kärnbränsle som uppkommit i Finland slutförvaras.

 

För slutförvaringsprojektet svarar Posiva Oy som ägs av Teollisuuden Voima Oyj (60 %) och Fortum Power and Heat Oy (40 %).

 

Statsrådet gav redan år 1983 en planeringstidtabell för byggandet av ett slutförvar och för slutförvaringen. Tidtabellen preciserades år 2003. Enligt den lämnades ansökan om byggnadstillstånd in inom slutet av år 2012. Det är meningen att anläggningen tas i drift ungefär år 2020.

 

Efter slutförvaringsfasen stängs de underjordiska slutförvaringsutrymmena slutgiltigt.


Innan de egentliga slutförvaringsutrymmena byggs på slutförvaringsplatsen på ön Olkiluoto har man byggt ett underjordiskt forskningsutrymme. Byggandet av forskningsutrymmet började på sommaren 2004. I forskningsutrymmet kan man göra bl.a. kompletterande studier av berggrunden i de förhållanden som de egentliga slutförvaringsutrymmena kommer att byggas i samt annars också samla erfarenheter av byggande och användning av utrymmen djupt nere i berggrunden med tanke på slutförvaringssyftet.


Senast uppdaterad: 10.07.2013
Printa

Ytterligare upplysningar

Jaana Avolahti
jaana.avolahti(at)tem.fi