Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2009

12.02.2009 13:56

Över 900 miljoner euro i EU-strukturfondsmedel för bekämpning av recessionen

Bevillningsfullmakten för EU:s strukturfondsmedel kommer under innevarande år att vara den största under Finlands EU-medlemskap. Totalt kommer den bevillningsfullmakt som står till förfogande att uppgå till 902 miljoner euro.  Strukturfonderna har således en betydande roll i bekämpningen av recessionen då de sedvanliga fullmakterna för år 2009 uppgår till 449 miljoner euro.

Näringsminister Mauri Pekkarinen betonar att drygt 900 miljoner euro för ett år är den största bevillningsfullmakten för strukturfonder under Finlands EU-medlemskap. Här ingår en tilläggsfullmakt för stimulans på drygt femhundra miljoner euro. Beloppet överskrider till och med de stimulansmedel som presenterats i tilläggsbudgeten.

- Man kan gott säga att den rekordstora bevillningsfullmakten för innevarande år kopplar Europeiska unionen till stimuleringsverksamheten. Väl att märka är också att pengarna speciellt riktas till regioner med en svagare utveckling, poängterar minister Mauri Pekkarinen.

Den sedvanliga fullmakten för innevarande år utökas av överföringen av oanvända fullmakter från tidigare år samt av tidigareläggning av framtida fullmakter. Från åren 2007-08 överförs ca 322 miljoner euro i fullmakter. Därtill budgeteras för användning 58 miljoner euro som inte använts under den tidigare programperioden 2000-06. En förlängning av den gamla programperioden är möjlig efter att kommissionen som en del av stimulanspaketet föreslagit ett halvt års tilläggstid för programperioden fram till 30.6.2009.

Tidigareläggningen av de framtida fullmakterna innebär 73 miljoner euro i tilläggsfullmakt för innevarande år, förutsatt att riksdagen godkänner tilläggsbudgeten som nu är under behandling.

Genom statsrådets beslut av den 12.2.2009 styrs av fullmakten för innevarande år 391,7 miljoner i EU-strukturfondmedel till regionala aktörers beslutsfattande, varav 15,7 miljoner för att användas för utveckling av områden i plötslig strukturomvandling. Av medel som reserverats för att avhjälpa plötslig strukturomvandling kvarstod ännu 10,4 miljoner euro att fördela.

Med åtgärder som startas med EU-strukturfondsmedel stöds företag och privatpersoner i situationer som förorsakas av den ekonomiska krisen. Samtidigt skapas förutsättningar för stärkande av konkurrenskraften och kompetensen på lång sikt. Målet för strukturfondsprogrammen är att skapa över 12 000 nya företag och över 50 000 nya arbetsplatser fram till år 2014.

EU:s strukturfonder indelas i Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Med redskap för den Europeiska regionala utvecklingsfonden stöder man grundandet av företag, utveckling och internationalisering samt främjandet av innovationer och ur företagsverksamhetsverksamhetens synvinkel viktiga investeringar. Europeiska socialfondens åtgärder bereder goda möjligheter för att förbättra kompetensen och arbetsförmågan för människorna bland annat genom arbetskraftsutbildning.

Tilläggsuppgifter
näringsminister Mauri Pekkarinen, tfn 010 606 3500
specialmedarbetare Jyrki Peisa, tfn 050 364 0836
regionutvecklingsdirektör Jussi Yli-Lahti, tfn 050 396 1072
regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä, tfn 040 551 3022
Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 18.03.2010
Printa